Op 27 maart van 16:30 tot 18:30 uur geven Utrechtse Bewonersinitiatieven/organisaties met elkaar een vervolg op de bijeenkomst van 21 februari jl. We werken dan verder aan een gezamenlijke visie, het delen van kennis en het creëren van verbinding om de gemeenschapskracht te versterken. Ook staan we stil bij de manier waarop we de beweging, bundeling van krachten en kennis in Utrecht kunnen versterken en welke organisatievorm daarbij past.

Wil je meedenken over de vorm van de volgende sessie? Deze mee voorbereiden? Neem contact op! De bijeenkomst vindt plaats in het Krachtstation Kanaleneiland, Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht. Je kunt je hier aanmelden.

Conclusies 21 februari

De initiatieven uit Utrecht stad kwamen op 21 februari 2018 in Krachtstation Kanaleneiland bij elkaar om een gezamenlijke vervolg op het Manifest te bespreken. In een inspirerende bijeenkomst werden de verschillende strategieën uitgewisseld en een aantal conclusies getrokken:
– positie innemen als het gaat om huidige systemen en beleidsregels en daar strategieën op ontwikkelen staat naast het vanuit visie en eigen buurt blijvend inzetten voor een samenleving gebaseerd op gemeenschapskracht. Het laatste is wat ons motiveert en bezighoudt. Dit is groter en meer omvattend dan invulling van gemeentelijke beleidsregels.
– als initiatieven uit de stad samen optrekken is belangrijk. Kennis delen, bewijslast verzamelen en voorbeelden uitwerken.
– een narratief (verhaal) en visie uitwerken die we gezamenlijk hebben, gericht op een stad met meer gemeenschapskracht.
– erkenning dat we in alle diversiteit en eigenheid ook een eenheid vormen die zich inzet voor gemeenschapskracht.

Bewoners in regie?

Op 12 maart 2018 hebben verschillende bewonersinitiatieven/organisatie op uitnodiging van sociaal makelorganisaties op stedelijk niveau kennis gedeeld over wat er nodig is om de sociale basis te versterken, het eigenaarschap en de regie bij bewoners, buurt en wijk te krijgen. De waardering voor deze inbreng was groot. Hoe dit vertaald wordt en wat bewonersinitiatieven/organisaties kunnen/mogen betekenen in realisatie moet duidelijk worden in het vervolg.

Vervolg op het manifest

In 2017 hebben bewonersinitiatieven/organisaties uit Utrecht stad een gezamenlijk Manifest opgesteld  met als titel Samen Bouwen aan de Buurt. In reactie op de nota van uitgangspunten Sociaal Makelaarschap hebben bewonersinitiatieven/organisaties een gezamenlijke brief naar de gemeenteraad gestuurd en een statement gemaakt op de Raadsinformatiebijeenkomst. Met als resultaat dat er naast het Initiatievenfonds een beleidsregel voor Duurzame bewonersinitiatieven met als basis een deel van het budget voor Sociaal Makelen en Informatie, Advies en clientenondersteuning.
De Utrechtse visie op het sociaal domein, beleidsregels voor Sociaal makelen, Buurtteams, informatie, advies en clientenondersteuning zijn inmiddels gepubliceerd en de vragen hierover beantwoord. Aan de beleidsregel voor verduurzaming van bewonersinitiatieven wordt nog gewerkt.

Achtergrond

– Manifest Omzien naar elkaar: Samen bouwen aan de Buurt, mei 2017.
Brief zorg over Nota van Uitgangspunten, augustus 2017.
Statement Utrechtse initiatieven Raads Informatie Bijeenkomst november 2017.
– Definitieve Beleidsregel Sociaal Makelen  & Vragen en antwoorden over deze beleidsregel.
– Definitieve Beleidsregel Informatie, Advies en Clientenondersteuning & Vragen en antwoorden.
– Definitieve Beleidsregel Buurtteamorganisatie & Vragen en antwoorden over deze beleidsregel.

 

Share Button
27 maart: Bewonersnetwerk Utrecht stad