Op 24 oktober organiseren Nederland Zorgt voor Elkaar (landelijk platform voor bewonersinitiatieven) en Omzien naar Elkaar (provinciaal netwerk van initiatieven) een bijeenkomst voor uitsluitend initiatiefnemers uit gemeenten, dorpen en kleine kernen uit Utrecht-West. Deze bijeenkomst maakt onderdeel van de Verkennerstocht die in het hele land plaatsvindt (20 regionale bijeenkomsten) en wordt georganiseerd door Nederland Zorgt voor Elkaar samen met regionale netwerken van bewonersinitiatieven zoals Omzien naar Elkaar. We zien graag van alle initiatieven een of twee vertegenwoordigers.

Waarom is het belangrijk dat u hier bij bent? Deze verkennerstocht is een unieke kans om het geluid van onze beweging te laten horen bij de politiek. De actie-agenda die hieruit voortkomt en die aan de Tweede Kamer wordt aangeboden zal zo’n brede draagvlak  hebben dat dit de marsroute zal worden voor de overheid en de rest van de samenleving om het voor burgers makkelijker te maken dingen voor elkaar te krijgen. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook oplossingen horen van andere initiatieven en elkaar zo direct helpen.
Meer informatie over de bijeenkomst vind je in de aankondiging Verkennerstafel Utrecht West.
Meer informatie over de Verkennerstocht vind je in de NLZVE-Verkennerstocht intro.
Share Button
24 oktober: regionale bijeenkomst voor bewonersinitiatieven in Utrecht-West