Cafésessie 31 augustus

In mei organiseerden we een cafésessie die heeft geleid tot het manifest ‘Samen bouwen aan de buurt’. Er is sindsdien veel gebeurd in het sociale domein in de stad Utrecht: eind juni heeft het College de Nota-van-uitgangspunten-sociaal-makelaarschap-2019-2024 vastgesteld en er is besloten

Leefbaarheid kleine kernen

Op 29 juni was de startbijeenkomst van het programma ´Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen’. Dit is een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen (tot