28 november 2017: Samenspel in Beweging

Tijdens de bijeenkomst ‘Samenspel in Beweging’ gaan we met voorlopers uit de provincie Utrecht en met vernieuwers uit gemeenten, provincie Utrecht, financiers, zorgkantoor/zorgverzekeraar, zorgaanbieders/welzijnsinstellingen en WMO adviesraden aan het werk om samenspel tussen deze spelers een impuls te geven. Zodat het voor bewonersinitiatieven gemakkelijker wordt om te starten, te continueren en te verduurzamen. Tevens is deze bijeenkomst bedoeld om de handen op elkaar te krijgen van partijen om verder te komen met de benodigde ondersteuning voor initiatieven. Het programma is gebaseerd op de uitkomsten van de verkennerstafels op 9 en 23 oktober. Initiatieven kunnen hun ervaringen (en ambities/worstelingen) ter plekke inbrengen als praktijkcasus om doorbraken in te realiseren.
Deze bijenkomst is een gezamenlijk initiatief van Nederland Zorgt voor Elkaar, Omzien, Movisie, Zorgbelang Gelderland/Utrecht-AVI.
Voor deze bijeenkomst zijn deelnemers op persoonlijke titel uitgenodigd. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je graag komen? Neem dan contact op met Jitske (jitske.tiemersma@omziennaarelkaar.nl).

24 oktober: regionale bijeenkomst voor bewonersinitiatieven in Utrecht-West

Op 24 oktober organiseren Nederland Zorgt voor Elkaar (landelijk platform voor bewonersinitiatieven) en Omzien naar Elkaar (provinciaal netwerk van initiatieven) een bijeenkomst voor uitsluitend initiatiefnemers uit gemeenten, dorpen en kleine kernen uit Utrecht-West. Deze bijeenkomst maakt onderdeel van de Verkennerstocht die in het hele land plaatsvindt (20 regionale bijeenkomsten) en wordt georganiseerd door Nederland Zorgt voor Elkaar samen met regionale netwerken van bewonersinitiatieven zoals Omzien naar Elkaar. We zien graag van alle initiatieven een of twee vertegenwoordigers.

(meer…)

1 november: impuls voor Utrechtse Buurten vanuit gemeenschapskracht

Op woensdag 1 november ontvangt de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen Cormac Russell, een internationaal befaamde deskundige op het gebied van de ABCD benadering (Asset Based Community Development). Cormac Russell laat ons kennismaken met deze benadering en laat zien hoe deze zorgt voor onderlinge verbinding en hierbij talenten aanspreekt van bewoners, organisaties en instellingen binnen een lokale gemeenschap. Een bijeenkomst voor bewoners, professionals en gemeenteambtenaren.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 november 2017, 15.00 – 21.00 uur in het Vorstelijk Complex, Pr. Beatrixlaan 2 te Utrecht. Aanmelden voor 16 oktober via sportsamenleving@utrecht.nl.

Meer informatie vind je in de Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst op 1 november as met Cormac Russell Impuls voor sterke Utrechtse buurten

9 oktober: bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’

In samenwerking met gebiedscoöperatie O-gen en het programma Leader organiseren we op maandagavond 9 oktober a.s. de bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’. 
 
Het programma bestaat uit een aantal onderdelen:
1. Geld: je ontvangt informatie over financiële ondersteuningsmogelijkheden;
2. Goede raad: startende initiatieven delen ervaringen en krijgen inspiratie en advies hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen;
3. Verkennerstafel: initiatieven die al langer bestaan bespreken knelpunten en oplossingen (zie http://omziennaarelkaar.nl/landelijk-netwerk/)
4. Netwerken: en natuurlijk gaan we alle kennis die we in huis hebben met elkaar delen.
 
Meer informatie over plaats en tijd van de bijeenkomst vind je op de website van O-gen. Aanmelden via secretariaat@o-gen.nl.

Cafésessie 31 augustus

In mei organiseerden we een cafésessie die heeft geleid tot het manifest ‘Samen bouwen aan de buurt’. Er is sindsdien veel gebeurd in het sociale domein in de stad Utrecht: eind juni heeft het College de Nota-van-uitgangspunten-sociaal-makelaarschap-2019-2024 vastgesteld en er is besloten 3 werkgroepen rond werkgroepen vernieuwing informele zorg in te richten.

Op 31 augustus organiseren we een tweede cafésessie, waarin we bespreken welke kansen er liggen voor de Utrechtse bewonersinitiatieven en wat we nu kunnen doen. Op procesniveau (bijv. invloed uitoefenen op het proces sociaal makelschap-proces) en vooral inhoudelijk: hoe werken de initiatieven samen met de wijkpartners, wat kunnen we zelf oppakken als initiatieven, wie wil meedoen aan de uitvraag sociaal makelschap, …

De cafésessie vindt plaats op 31 augustus van 17.00-18.30 uur bij Het Wilde Westen, Everard Meijsterlaan 1b in Utrecht (Oog in Al). Aanmelden graag bij Jitske.

Pagina 2 van 41234