1 november: impuls voor Utrechtse Buurten vanuit gemeenschapskracht

Op woensdag 1 november ontvangt de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen Cormac Russell, een internationaal befaamde deskundige op het gebied van de ABCD benadering (Asset Based Community Development). Cormac Russell laat ons kennismaken met deze benadering en laat zien hoe deze zorgt voor onderlinge verbinding en hierbij talenten aanspreekt van bewoners, organisaties en instellingen binnen een lokale gemeenschap. Een bijeenkomst voor bewoners, professionals en gemeenteambtenaren.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 november 2017, 15.00 – 21.00 uur in het Vorstelijk Complex, Pr. Beatrixlaan 2 te Utrecht. Aanmelden voor 16 oktober via sportsamenleving@utrecht.nl.

Meer informatie vind je in de Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst op 1 november as met Cormac Russell Impuls voor sterke Utrechtse buurten

9 oktober: bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’

In samenwerking met gebiedscoöperatie O-gen en het programma Leader organiseren we op maandagavond 9 oktober a.s. de bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’. 
 
Het programma bestaat uit een aantal onderdelen:
1. Geld: je ontvangt informatie over financiële ondersteuningsmogelijkheden;
2. Goede raad: startende initiatieven delen ervaringen en krijgen inspiratie en advies hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen;
3. Verkennerstafel: initiatieven die al langer bestaan bespreken knelpunten en oplossingen (zie http://omziennaarelkaar.nl/landelijk-netwerk/)
4. Netwerken: en natuurlijk gaan we alle kennis die we in huis hebben met elkaar delen.
 
Meer informatie over plaats en tijd van de bijeenkomst vind je op de website van O-gen. Aanmelden via secretariaat@o-gen.nl.

Cafésessie 31 augustus

In mei organiseerden we een cafésessie die heeft geleid tot het manifest ‘Samen bouwen aan de buurt’. Er is sindsdien veel gebeurd in het sociale domein in de stad Utrecht: eind juni heeft het College de Nota-van-uitgangspunten-sociaal-makelaarschap-2019-2024 vastgesteld en er is besloten 3 werkgroepen rond werkgroepen vernieuwing informele zorg in te richten.

Op 31 augustus organiseren we een tweede cafésessie, waarin we bespreken welke kansen er liggen voor de Utrechtse bewonersinitiatieven en wat we nu kunnen doen. Op procesniveau (bijv. invloed uitoefenen op het proces sociaal makelschap-proces) en vooral inhoudelijk: hoe werken de initiatieven samen met de wijkpartners, wat kunnen we zelf oppakken als initiatieven, wie wil meedoen aan de uitvraag sociaal makelschap, …

De cafésessie vindt plaats op 31 augustus van 17.00-18.30 uur bij Het Wilde Westen, Everard Meijsterlaan 1b in Utrecht (Oog in Al). Aanmelden graag bij Jitske.

Leefbaarheid kleine kernen

Op 29 juni was de startbijeenkomst van het programma ´Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen’. Dit is een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen (tot 8000 inwoners) van Utrecht te versterken.

(meer…)

Impressie workshop community building

Op maandag 26 juni waren we met ruim 30 actieve bewoners bij elkaar om met en van elkaar te leren hoe we meer mensen betrekken bij onze initiatieven. We waren te gast bij Dorpshuis Fort Vreeswijk, een prachtig initiatief dat met uitsluitend vrijwilligers het dagelijks beheer over het Dorpshuis voert. Heleen van Praag leidde ons door de stappen van de door haar ontwikkelde Bruis-methode. Dat leverde veel inspiratie en ideeën op. Een impressie van deze workshop vind je hier: impressie Omzien workshop community building 26-6-17.

Pagina 2 van 41234