Bijeenkomst Utrecht informeert

3 december 2018

U-Centraal organiseert op 3 december een stedelijke bijeenkomst om wensen en behoeften rond Informatievoorziening en Onafhankelijke Cliëntondersteuning van de Utrechtse wijken, organisaties en bewonersinitiatieven in kaart te brengen. Ook voor initiatiefnemers van buurtnetwerken en wijkinformatiepunten in de stad Utrecht. Onder leiding