11 december 2018

Met de komst van een nieuwe sociaal makelaar DOCK liggen er nieuwe kansen voor  bewoners(initiatief), om het eigenaarschap terug in de buurt te krijgen en het samenspel te verbeteren. Op 11 december onderzoeken we de vraagstukken van initiatieven in Overvecht Noord, wat dit vraagt en welke kansen er liggen voor samenwerking met onder meer sociaal makelaars? We kijken ook naar fysieke ruimte in Overvecht Noord voor bewoners en hun activiteiten? Waar vinden zij onderdak, geld en wat er verder nodig is? Wat kunnen sociaal makelaars en anderen hierin betekenen? Welke kennis en kunde is hiervoor nodig? We zoomen in op de ontwikkeling van Oké Nu  en OSO. en bereiden de bredere bijeenkomst van 29 januari met DOCK en wethouder Maarten van Ooijen voor met als thema Nieuw Samenspel in de wijk.

De werksessie vindt plaats op dinsdag 11 december van 15-17 uur in Gagelsteede, Gangesdreef 7a, 3564 SN Utrecht.

Bewonersinitiatief en sociaal makelen

De afgelopen jaren zijn bewonersinitiatieven door verschillende partijen verder geholpen in de opstartfase, bij doorontwikkeling en verduurzaming van hun initiatief.  De komende jaren gaat DOCK, de nieuwe sociaal makelaar een andere rol spelen. Wat is nodig om de samenwerking tussen bewonersinitiatief en SMO te verbeteren en ruimte voor gemeenschapskracht te vergroten. Wat werkt hierin wel en niet en wat kunnen we leren van de ervaring en kennis die initiatieven, ZZP’ers en andere partijen hebben opgebouwd. Omzien heeft behoeften en mogelijkheden van initiatieven in kaart gebracht en enkele initiatieven in Overvecht gevolgd. Bewonersinitiatieven in Overvecht Noord zijn in verband met sloop op zoek naar een nieuwe plek, naar huisvesting en financiering van activiteiten die bewoners en vrijwilligers  ruimte en onderdak bieden. Deze werksessie zoomt in op praktijken in Overvecht (Noord) als voorbereiding op een bredere bijeenkomst op 29 januari. We gaan in op actuele vraagstukken zoals huisvesting, financiering, organisatiekracht en lokaal samenspel. Kunnen we meer integraal en duurzaam nieuwe ruimte voor bewoners in Overvecht Noord ontwerpen, vorm en inhoud geven?

Agenda

15:00 Welkom en achtergrond 
Welkom, achtergrond, agenda, doel en kennis maken.


15:15  Verschillende blikken
– Korte toelichting Omzien, Wilma de Buck van bevindingen inventarisatie samenwerking sociaal makelaars en bewonersinitiatief, versterking en verbinding bewonersinitatieven en gemeenschapskracht.
– Pitch Oké Nu, Roberta Haki en OSO,  Merlien Cappon over hun initiatief, wat ze bieden, verder helpt, welke vraagstukken actueel zijn, welke kennis nodig is van sociaal makelaars en andere (wijk)partners.
– Pitch Wijk & Co/DOCK, Leo Noteborn en Tjitske van der Woude over wat ze bieden, verder helpt, welke vraagstukken en dilemma’s actueel zijn, welke kennis nodig is van van initiatieven en/of andere (wijk)partners.
– Pitch Utrecht Natuurlijk, over hun opdracht en rol, wat ze bieden, verder helpt, welke vraagstukken actueel zijn, welke kennis nodig is van van initiatieven en andere (wijk)partners.

15:45  In dialoog over kennis en kunde 
– Wat valt op? Wat vraagt aandacht, is belangrijk, is nodig? Hoe daar te komen?
– Welke kennis en kunde is nodig om bewoners(initiatief) de ruimte te bieden, tot groei en bloei te brengen? Wie kan wat bieden?

16:30  Voorbereiding 29 januari
– Wat moet 29 januari opleveren? Wat vraagt aandacht? Welke vraagstukken?
– Rond welke vraagstukken kennis en kunde delen, makelen, overdragen, toevoegen aan de buurt?

  • (gratis) ruimtes voor bewonersinitiatieven, bewonersbedrijven, ondernemers
  • inclusie, migranten en nieuwkomers in de wijk
  • sociale en financiële verduurzaming, betaald werk, administratieve hulp

– Hoe kan kennis die nodig is het beste gedeeld worden, beschikbaar komen, overgedragen worden? Wat is daarvoor nodig?

17:00 Afsluiting

De bredere bijeenkomst met Jennifer de Vaal van DOCK en wethouder Maarten van Ooijen vindt plaats op 29 januari van 16-19 uur.

 

Share Button
Bewonersinitiatief & sociaal makelen