12 december 2018
Volgens recente cijfers groeit het aantal 55plussers in Utrecht drie keer zo snel als het aantal 50-minners. Is de stad hierop voorbereid? Hoe kunnen we wijken en buurten ouderenproof of levensloopbestendig maken?
De stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid en COSBO Stad Utrecht organiseren 12 december van 14:30-16 uur een bijeenkomst over levensloopbestendige wijken in het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Meer informatie volgt nog.
Share Button
Bijeenkomst levensloopbestendige wijken