Nederland Zorgt voor Elkaar en de landelijke Helpdesk: http://nlzorgtvoorelkaar.nl

Verkennerstocht

Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE) is het landelijk netwerk van lokale initiatieven in welzijn, wonen, zorg. Zorgcoöperaties, zorgcollectieven, noaberzorgpunten of stadsdorpen, hoe we onszelf ook noemen. Actieve burgers nemen weer het heft in eigen hand en gaan de zorg en ondersteuning organiseren voor hun buurt- of dorpsgenoten. Daarbij lopen ze regelmatig tegen problemen aan: in de samenwerking met de gemeente, in het zoeken naar financiering of in wet- en regelgeving. In een landelijke verkennerstocht wil NLZVE die problemen verzamelen en zoveel mogelijk samen oplossen. Problemen die we niet zelf met elkaar kunnen oplossen, worden in een actie-agenda voorgelegd aan de staatssecretaris.

Meer informatie over Nederland Zorgt Voor Elkaar en over de Verkennerstocht vind je op http://nlzorgtvoorelkaar.nl/nieuws/2017/09/02/755/.