Nederland zorgt voor elkaar  is het landelijk netwerk van lokale initiatieven in welzijn, wonen, zorg. Zorgcoöperaties, zorgcollectieven, noaberzorgpunten of stadsdorpen, hoe we onszelf ook noemen. Actieve burgers nemen weer het heft in eigen hand en gaan de zorg en ondersteuning organiseren voor hun buurt- of dorpsgenoten. Daarbij lopen ze regelmatig tegen problemen aan: in de samenwerking met de gemeente, in het zoeken naar financiering of in wet- en regelgeving.

Helpdesk

Er is een landelijke Helpdesk met kennisbank, praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en gereedschap. De landelijke Helpdesk is dagelijks online en telefonisch bereikbaar voor vragen en adviezen over burgerinitiatieven in welzijn, wonen en zorg.

Landelijke verkennerstocht

In een landelijke verkennerstocht zijn de problemen van initiatieven verzameld om zoveel mogelijk samen op te lossen. Problemen die we niet zelf met elkaar kunnen oplossen, worden tijdens de Nationale Dialoog Gemeenschapskracht in een Actieprogramma voorgelegd aan Minister Hugo De Jonge. Lees alvast Werkplaats25, de eindrapportage en onderzoeksopzet.