Op 29 juni was de startbijeenkomst van het programma ´Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen’. Dit is een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen (tot 8000 inwoners) van Utrecht te versterken.

Het was een mooie bijeenkomst, waar stichting Omzien samen met Austerlitz Zorgt een workshop verzorgde over ‘Zorg Dichtbij’.

De burgerinitiatieven Buurthuiskamer ‘Door Achterveld Voor Achterveld’, zorgcoöperatie ‘Zegveld Zorgt’, de toeristische website ‘amerongeninspireert.nl’ en coöperatie ‘Dorp66’ in Polsbroek ontvingen een pluim uit handen van gedeputeerde Mirjam Maasdam voor hun inzet voor de leefbaarheid in hun dorp.

Meer informatie over het programma ´Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen’ en filmpjes over de initiatieven die een pluim hebben gekregen vind je hier.

Share Button
Leefbaarheid kleine kernen