11 december 2018

Deze bijeenkomst vindt plaats op de Indusdreef 5, 3564 GV Utrecht en wordt georganiseerd door Omzien in samenwerking met OkeNu, OSO en vele andere (samenwerkingsverbanden van) initiatieven in Utrecht.

 

Voorlopig programma

16:00 Welkom en achtergrond

 • Doel: kennis delen rond wat bewonersinitiatieven nodig hebben
 • Hoe: overzicht vraagstukken die leven, inzoomen op Okay nu/Oso
 • Vormgeven nieuw samenspel in de wijk

16:15  Veranderend samenspel in de wijk

 • Trends en ontwikkelingen in lokaal samenspel in de wijk /buurt, in gemeenschapskracht. Voorbeelden, modellen, veranderingen in lokaal samenspel. Rol initiatieven, rol gemeente, rol andere partners.

16:30  Samenwerking bewonersinitiatieven, smo’s en wijkpartners

 • Ervaringen, behoeften en mogelijkheden van initiatieven.
 • Over oude en nieuwe vraagstukken en voorbeelden van samenspel in de wijk
 • Inspirerende voorbeelden en tips voor DOCK

16:45 In gesprek rond actuele vraagstukken initiatieven Overvecht

 • Ervaringen, voorbeelden onderzoeken/delen rond verduurzaming, betaald werk etc.. Wat werkt. Wat vraagt dit
 • Hoe ziet het ideale samenspel in de wijk eruit? Dromen delen.
 • Wat ga je, gaan we doen om dit vorm te geven, te realiseren. Wie doet wat? Wat heb je nodig van wie.

18:30 Opbrengsten verschillende groepen delen

 • Acties en afspraken.
 • Wat is er verder nodig.
 • Wie kan hierin wat betekenen? Ervaringsdeskundigheid, Samen030, Starters, Dwarsverband, DOCK, Omzien, Gemeente etc
Share Button
Nieuw samenspel in de wijk