21 september 2018

Dit najaar organiseert het LSA bijeenkomsten rondom de nieuwe Omgevingswet. Op vrijdag 21 september van 13-16 uur vindt een eerste bijeenkomst plaats in De Musketon in Lunetten. In deze eerste bijeenkomst gaat het om de vraag hoe de omgevingsvisie tot stand komt en welke kennis en kunde van bewonersinitiatieven daarbij goed van pas kan komen. Stichting Bewonersoverleg Lunetten vertelt over haar ervaringen met de pilot buurtbudgetten en hoe die vervolgens leidde tot een burgertop waar 80 wijkbewoners nadachten over een toekomstvisie voor hun wijk. Ook de gemeente Utrecht komt aan het woord over de samenwerking tussen bewoners en ambtenaren in dit proces.  

Buurtbudgetten Lunetten

Buurtbudgetten Lunetten is een initiatief van BOL (Stichting Bewonersoverleg Lunetten) met als doel te kijken of zij invloed kunnen uitoefenen op de besteding van gemeentelijke gelden voor de wijk Lunetten in Utrecht. Buurtbudgetten Lunetten is een vervolg op de pilot Buurtbudgetten. 

Dit project is een samenwerking tussen actieve bewoners en ambtenaren van de gemeente Utrecht met als doel bewoners meer invloed te geven op de manier waarop gemeentelijk geld in hun wijk besteed wordt

De pilot leidde ook tot het initiatief van een aantal bewoners om een toekomstvisie voor de wijk op te stellen. De kernvraag bij die visie is: “Wat moet er gebeuren om over pakweg 20 jaar nog steeds met veel plezier in Lunetten te wonen?” Door middel van loting werden 80 willekeurige bewoners van Lunetten geselecteerd. Die 80 mensen hebben zich op een zogenaamde burgertop in november 2017 een dag over deze vraag gebogen.

Vervolgens is de vraag: wat doe je met de uitkomsten van zo’n dag? De gemeente Utrecht heeft toegezegd dat zij de resultaten van de burgertop als eerste serieuze input beschouwt voor de totstandkoming van een omgevingsvisie voor Lunetten. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk. Er is – onder meer in samenspraak met Buurtbudgetten Lunetten – een vervolgtraject uitgezet om tot een omgevingsvisie te komen waarbij bewoners actief betrokken worden.

Meer informatie en aanmelden >>>  

Bekijk ook de trap van eigenaarschap >>>

 

Share Button
Omgevingsvisie en buurtbudgetten