Tijdens de 1e nationale dialoog Gemeenschapskracht op 17 mei in Stadion Galgenwaard vragen initiatiefnemers aandacht voor bewonersinitiatieven die wijk- en (lichte) zorgtaken onder regie van inwoners organiseren, via zogenaamde wijk- of zorgcoöperaties. Een aantal goede voorbeelden uit Utrecht (Krachtstation), Apeldoorn (Zuid doet Samen), Rotterdam (Zorgvrijstaat) en Drenthe (Hollandsche veld verbindt) gaan met elkaar in dialoog over de randvoorwaarden voor gemeenschapskracht.

Ook SAMEN030, de kersverse stadscoöperatie van Utrechtse bewonersorganisaties zal zich hier presenteren.

Meer informatie over de 1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht vind je hier.
De entree voor actieve bewoners is gratis! Je kunt je hier aanmelden.

Verder bouwen aan verbinding in buurten & wijken

Enkele tientallen bewonersorganisaties hebben de afgelopen jaren in de Utrechtse buurten en wijken buurtwerkkamers, ondernemerskringen, wijkinformatiepunten en multifunctionele accommodaties in zelfbeheer opgezet. Inwoners bieden daarbij ondersteuning aan andere inwoners. Deze week heeft een aantal bewonersorganisaties de Utrechtse stadscoöperatie SAMEN030 opgericht om de kennis en krachten van verschillende bewonersinitiatieven in de stad te bundelen. Uitgangspunt is  betrokkenheid bij, eigenaarschap van en zeggenschap in de buurt, in het bijzonder bij en met buurtbewoners, -ondernemers en -organisaties. Om samen verder te bouwen aan meer sociale samenhang, welzijn, werk- en ondernemerschap én gezondheid in buurten en wijken.

Utrechters zelf aan zet in eigen buurt en wijk

SAMEN030 wil dat bewonersinitiatieven zich samen verder kunnen ontwikkelen en uitgroeien naar buurt- en wijkcoöperaties. Vanuit die coöperaties worden bewoners ‘eigenaar’ van het verbinden van informatie-, hulp-, welzijns- en (lichte) zorgvragen en het aanbod daarvoor in hun eigen buurt of wijk. De netwerkorganisatie SAMEN030 wordt de komende weken stapsgewijs opgebouwd. Hou de website in de gaten.

De kernpartners van de stadscoöperatie SAMEN030 zijn:

De stadscoöperatie SAMEN030 verenigt de bewonersorganisaties in Utrecht ook om gezamenlijk het sociaal makelaarschap in Utrecht te gaan vormgeven. Hiervoor loopt een uitvraag door de gemeente Utrecht voor 6 jaar (met een budget 38,4 miljoen euro).

Share Button
SAMEN030 bij Dialoog Gemeenschapskracht