10 december 2018

Verschillende organisaties in de Kromme Rijnstreek bieden de helpende hand aan ondernemers en inwoners die plannen hebben voor een vitaal platteland. Tijdens het Streekplatform op 10 december in Bunnik, wordt een website gelanceerd waarmee initiatiefnemers op weg geholpen worden. Bij het aanvragen van een vergunning voor plattelandsactiviteiten of duurzame initiatieven die passen in de omgevingsvisie. De website wordt gelanceerd door wethouders Erika Spil (gemeente Bunnik), Hilde de Groot (Houten) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede). Dit is een concreet resultaat van de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek, waarmee gemeenten de kwaliteit en samenhang in de regio willen versterken en het voor inwoners en ondernemers makkelijker maken om initiatieven te realiseren. Ook wordt uitleg gegeven over andere activiteiten in het kader van de Omgevinsvisie, zoals een maatwerkgroep voor bijzondere initiatieven, uitvoeringsplan voor de recreatiesector en regeling omtrent asbest en zonnepanelen.

Het tweede deel van de avond staat in het teken van subsidieprogramma’s: de subsidieregeling Leefbaarheid in de Kleine Kernen en het Europese plattelandsprogramma LEADER. Een belangrijk doel van het Europees programma LEADER is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland rondom de thema’s voedsel, educatie of recreatie. Bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid in kleine kernen, kunnen een beroep doen op de provinciale regeling Leefbaarheid Kleine Kernen. Tijdens het Streekplatform is er voor initiatiefnemers de gelegenheid om ideeën te bespreken met de coördinatoren van deze regelingen.

MAANDAG 10 DECEMBER 2018 | INLOOP 19.00 UUR | START 19.30 UUR |
Gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1 in Odijk

Programma

19.30 uur – START

  • Welkom door Hans Marchal (voorzitter Regiocommissie KRS)

DEEL 1: Uitvoering Omgevingsvisie

  • Onthulling website door wethouders Erika Spil, Hans Marchal en Hilde de Groot
  • Toelichting over Uitvoering Omgevingsvisie: website, maatwerkgroep, recreatieproject en asbestregeling

20.15 uur – PAUZE

20.30 uur – DEEL 2: Subsidieregelingen

  • LEADER door Maike van der Maat (coördinator)
  • Leefbaarheid Kleine Kernen door Pauline van der Gun (Gebiedscoöperatie O-gen)

21.00 uur – DEEL 3: NETWERKBORREL

  • Netwerkborrel (hapje en drankje) en gelegenheid om rond te lopen en meer info te verkrijgen over de website, regelingen en initiatieven

Meld je aan door een mail te sturen naar secretariaatRO@houten.nl.

Persbericht Helpende hand voor plattelandsbewoners

Share Button
Streekplatform Bunnik