12 december 2018

Volgens recente cijfers van gemeente Utrecht groeit het aantal 55-plussers tot 2040 driemaal zo hard als het aantal 55-minners. Is de stad hierop voorbereid? Op 12 december zoeken de Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid en COSBO Stad Utrecht naar antwoorden op deze vraag. Onderzoeksbureau AFEdemy uit Gouda heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Utrecht een stad is van en voor alle leeftijden. Op de bijeenkomst worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd en het gesprek aangegaan met oudere bewoners, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van gemeente, politiek en
andere betrokken partijen. Om een voorzet te geven voor
een actieplan om van Utrecht een stad te maken van en voor iedereen.

Wanneer: woensdag 12 december van 14.30 tot 18.00 uur
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) Domplein 4 in Utrecht
Organisatie: Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid en COSBO Stad Utrecht

Voorlopig programma

14.30 uur: Inloop met koffie/thee in het UCK, Domplein 4
15.00 uur: Welkom door Jaap Zwart, voorzitter Adviescommissie Ouderenbeleid
15.10 uur: ‘Wat zeggen de cijfers over vergrijzing?’, toelichting van Marianne
Coopmans namens de Adviescommissie Ouderenbeleid
15.20 uur: ‘Wat zegt het Utrechtse coalitierakkoord over een stad voor
iedereen?’, door Martina van den Dool van COSBO
15.30 uur: Presentatie onderzoeksresultaten, Willeke van
Staalduinen van Bureau AFEdemy
16.00 uur: In gesprek met de zaal
17.00 uur: Reactie van wethouder Van Ooijen (onder voorbehoud)
17.15 uur: Slotwoord en uitnodiging voor hapje en drankje
18.00 uur: Afsluiting

Graag uiterlijk 3 december a.s. aanmelden via aco@u-centraal.nl

Share Button
Utrecht: stad van en voor iedereen!