Leefbaarheid kleine kernen

Op 29 juni was de startbijeenkomst van het programma ´Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen’. Dit is een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen (tot

Burendag!

Op zaterdag 23 september is het weer Burendag! Een mooi moment om iets met elkaar voor de buurt te doen en je wijk nog leuker, socialer en veiliger te maken. Organiseer een talentenveiling, een speeltuintje-opknapbeurt, een wijkspeurtocht, een vraag- en