29 januari 2019

Op de bijeenkomst (Nieuw) samenspel in de wijk gaan bewonersinitiatieven, DOCK en wijkpartners in gesprek over bewonersinitiatief in welzijn, wonen en zorg en de samenwerking met SMO en andere partners. De bijeenkomst vindt plaats op 29 januari 2019 van 16.00 -19.00 uur bij Oke Nu en OSO in Overvecht Noord. Waarschijnlijke locatie is: Rosendael, rode zaal, Indusdreef 5 Utrecht.

Versterken gemeenschapskracht

Een groeiende groep bewoners heeft zich in de Utrechtse wijken en buurten georganiseerd in collectieven die zelf het heft in handen nemen als het gaat om welzijn, wonen en zorg in de wijk. Dit vraagt om nieuwe lokaal samenspel, nieuwe spelregels en om een ander speelveld.

Met het nieuwe college en een nieuwe sociaal makelorganisatie (DOCK) werken we op deze bijeenkomst aan hoe gemeenschapskracht verder versterkt kan worden in Utrechtse wijken en buurten. Wat willen we de komende vier jaar bereiken en wat is ervoor nodig? Wat vraagt dit van de initiatieven zelf, van de samenwerkingsverbanden van bewonersinitiatieven en van DOCK, gemeente en andere wijkpartners?

Waarom en doel bijeenkomst

Bewonersinitiatieven versterken de sociale basis in de buurten. We willen inzicht krijgen in wat de bewonersinitiatieven kunnen en willen bereiken en wat zij nodig hebben om verder te groeien en bij te dragen aan deze sociale basis. Nodig aan bijv: experimenteer- of regelruimte, kennis, infrastructuur, en vooral samenspel/samenwerking in de wijk. Wie kan welke rol daarbij spelen in de wijk en in de stad? Tenslotte staan we stil bij wat er nodig is aan vervolgstappen vanuit diverse perspectieven: initiatieven zelf, samenwerkingsverbanden, DOCK, wethouder, beleidsadviseur en andere partners zoals wijkbureau, gezondheidscentra, buurtteam, enz.

Opzet bijeenkomst

16.00 uur: Welkom en introductie Omzien over trends- en ontwikkelingen in lokaal samenspel, ervaringen en ontwikkelingen in de wijken van stad Utrecht. Hoe verloopt de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en Sociaal Makelorganisaties nu? Wat valt op?

16.30 uur: Vier pitches van bewonerspraktijken

17.00 uur: In gesprek over wijkvisie (hoe kan samenspel er in de wijk er over vier jaar uitzien).  Actuele vraagstukken (zoals verduurzamen van organisaties en financiën van initiatieven, fysieke plekken), ruimte voor innovatie en co-creatie, doorbraken en wat ervoor nodig is, wie wat kan doen.

18.15 uur: Oogst en vervolgstappen met reflecties van wethouder Maarten van Ooijen, Sociaal Makelorganisatie DOCK, Nathan Rozema en bestuurder/raad van advieslid Omzien naar Elkaar

19.00 uur: Afsluiting

We nodigen u van harte uit als bewonersinitiatief/woongroep, sociaal makelaar, expert, wethouder, beleidsambtenaar, professional om actief deel te nemen aan deze bijeenkomst. Samengaan we werken aan een actie-agenda voor de komende periode.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Jitske Tiemersma, Omzien, via jitske@omziennaarelkaar.nl. Graag aanmelden voor 25 januari. We hebben een beperkt aantal plekken. Vol = vol.

Share Button
(Nieuw) samenspel in de wijk