13 november 2018

Utrechters blijven langer zelfstandig wonen. Een groeiende groep bewoners wil collectief werken aan (toekomstig) wonen en zorg. Dat kan gaan om ouder worden, maar ook om gemengd wonen. Sommige bewonersinitiatieven willen zich inzetten voor een levensloopbestendige wijk. Andere collectieven zoeken al jaren naar een plek om hun woon/zorg wensen met een groep medebewoners te realiseren.

We nodigen bewonersinitiatieven/woongroepen, wethouder, beleidsambtenaren, raadsleden, corporaties, projectontwikkelaars en experts uit om actief deel te nemen aan deze bijeenkomst. Er is ruimte om eigen ervaringen en adviezen in te brengen. Graag zelfs. Alleen samen komen we tot een beter en realistisch beeld van mogelijkheden, benodigde kennis en vervolgstappen.

Wanneer: 13 november 2018; 17.00 -20.00 uur.
Waar: Attifa, Krachtstation Kanaleneiland, Amerikalaan 199, Utrecht

Programma

16.30 uur: Inloop
17.00 uur: Welkom, Aanleiding en doel programma, voorstellen Attifa/deelnemers
17.15 uur: Introductie woon-zorg initiatieven Utrecht. Ontwikkelingen landelijk, regionaal, lokaal, schets situatie in Utrecht
17.20 uur: Pitches en interviews Attifa, Buurtcoöperatie Rust & Reuring, De Dame, MNU.
18.00 uur: Conclusies: knelpunten, kansen, kern van de zaak à thema’s en vragen voor de dialoogtafels
18.05 uur: Eten
18.25 uur: In gesprek aan 5 dialoogtafels over dromen, ervaringen, knelpunten, kansen en acties.
19.15 uur: Terugkoppeling vanuit de tafels, vertalen naar aandachtspunten en vervolgstappen.
19.30 uur: Reflectie wethouder Kees Diepeveen
19.45 uur: Slotronde en afsluiting.

Waarom en doel bijeenkomst

Hoe zit het met bewonerscollectieven die wonen en zorg zelf willen realiseren? Hoeveel en wat voor soort initiatieven zijn er? Slagen zij er wel of niet in om hun droomwensen te realiseren? Wat zijn kansen in de stad en welke belemmeringen ervaren initiatieven? Aan de hand van concrete casuïstiek verkennen we deze vragen.

Met als doel: meer inzicht verwerven in wat goed werkt en wat niet; welke oplossingsrichtingen er zijn en wat er nodig is aan vervolgstappen of doorbraken. Dat doen we samen met betrokkenen vanuit diverse perspectieven: initiatiefnemer/deelnemer, wethouder raadslid, collegelid, beleidsambtenaar, corporatie, projectontwikkelaar, zorgaanbieders, belangenbehartigers en andere experts.

Concrete cases:

Attifa. Maatschappelijk Netwerk Utrecht (samenwerking van Saluti, Solgu, Cosbo, ACO en andere organisaties) vraagt speciale aandacht voor initiatieven door migrantengroepen. Zij zullen ook aanwezig zijn op 13 november. Een van deze initiatieven betreft Attifa die bezig is met vergaande plannen voor een woongemeenschap.

Coöperatie Rust en Reuring. Sinds 3,5 jaar is deze coöperatie van een groep particuliere Utrechters bezig om samen een eigen woongebouw te realiseren en samen te beheren.

De Dame Zuilen. De Dame wordt gerund door en voor ouderen.

Download Programma Woonzorg initiatieven door bewonerscollectieven stad Utrecht >>>
Download Manifest-Samen-Wonen >>>

Share Button
We doen het samen: bewonersinitiatief, wonen en zorg in stad Utrecht