Hoe gaan gemeenten om met de veranderende rol van inwoners? In het magazine BuitensteBinnen van Movisie lees je hoe gemeenten dit aanpakken, met vallen en opstaan leren om anders te gaan werken, het gesprek aangaan met inwoners, meer verantwoordelijkheid geven aan bewoners. In Groningen wordt geëxperimenteerd met een door loting samengestelde coöperatieve wijkraad. Om te werken aan een naar buiten gerichte cultuur en werkwijze in de gemeentelijke organisatie. In Vianen helpen ambtenaren en burgemeester initiatieven om te realiseren wat wel kan. Er komen ambtenaren, burgemeesters, wethouders, raadsleden en inwoners aan het woord. Met vijf tips van de samenwerkende bewonersinitiatieven aan gemeenten  voor het stimuleren van gemeenschapskracht!

Praktische tools

Movisie heeft ook praktische tools en kennisproducten voor gemeenten om inwoners te laten meedenken, meedoen of meebeslissen in de aanpak van maatschappelijke opgaves, zoals eenzaamheid, armoede of langer zelfstandig thuis wonen: De Keuzewijzer E-tools, het Kompas Right to Challenge, de Leidraad Burgerbetrokkenheid  en het DemoCreatieSpel.

Vrijblijvend advies

Movisie biedt de eerste 3 gemeenten vrijblijvend een adviesgesprek met één van haar adviseurs burgerbetrokkenheid en democratische vernieuwing. Heb je hier belangstelling voor, stuur dan een mail aan Daan de Bruijn d.debruijn@movisie.nl of Saskia van Grinsvens.vangrinsven@movisie.nl (vanwege vakantie kan de reactie iets langer op zich laten wachten).

Share Button
Hoe gemeenten veranderen