Initiatieven pleiten al langer voor meer duurzame ondersteuning van bewonersinitiatieven.  Vanaf 1 oktober 2018 kunnen bewoners van de gemeente Utrecht nu meerjarige subsidie voor buurtnetwerken en wijkinformatiepunten aanvragen bij de gemeente. Het gaat om initiatieven van bewoners om elkaar te helpen en te informeren over mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning. Initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang in wijken en buurten.

Maarten van Ooijen, wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Utrecht, onderstreept het belang van bewonersinitiatieven: “Ik heb in de stad al veel mooie initiatieven van bewoners gezien. Zoals het delen van informatie over (mantel-)zorg en hulp in de stad, waardoor bewoners elkaar kunnen ondersteunen. Bewoners die zelf het heft in handen nemen door burenhulp of onderlinge ontmoetingen te organiseren, hebben een positieve invloed op de buurt.”

Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten

In Utrecht zijn al verschillende buurtnetwerken en wijkinformatiepunten actief zoals WijkInformatiepunt Oost, Kracht van Zuilen, LunettenWilWelWederzijdsStichting MMU, Burennetwerk Utrecht ZuidOog voor Utrecht en meer >>> 

Voor de regeling ‘Buurtnetwerken en Wijkinformatiepunten door bewoners’ is per jaar € 455.000 beschikbaar. € 150.000 hiervan is bestemd voor subsidiering van wijkinformatiepunten. Voor het versterken van buurtnetwerken is € 305.000 beschikbaar.

De subsidieregeling is een aanvulling op andere ondersteuning die de gemeente biedt en biedt de mogelijkheid om activiteiten voor langere tijd te financieren, net zoals dat ook bij andere organisaties gebeurt. Lees hier de subsidieregeling >>>

Meer informatie over de subsidieregelingen van de gemeente Utrecht zijn te vinden op www.utrecht.nl/subsidies

Share Button
Meerjarige subsidie buurtnetwerken Utrecht