Omzien naar Elkaar  is per 1 januari op zoek naar een (junior) coordinator/ondersteuner met hart voor gemeenschapskracht op ZZP-basis, die in opdracht van het bestuur zorg draagt voor coördinatie en uitvoering van projecten. De projecten zijn gericht op het versterken van de gemeenschapskracht in de provincie Utrecht, het verder helpen van de bewonersinitiatieven, de kanteling van denken, meer eigenaarschap van bewoners en vernieuwing van het samenspel tussen bewoners, publiek en privaat domein.

Profiel (junior) coördinator/ondersteuner

Je hebt affiniteit met bewonersinitiatief, (zorg)coöperaties en gemeenschapskracht en bij voorkeur ook ervaring als initiatiefnemer of sociaal maatschappelijk ondernemer. Je bent van veel markten thuis, praktisch, zelfstandig, sterk in samenwerken en verbinden, communicatief sterk, en hebt strategisch inzicht. Je bent in staat om resultaat zichtbaar te maken. Je bent flexibel 8 uur per week beschikbaar.

Werkzaamheden

  • Bestuurssecretariaat: agenda, vergaderstukken en verslaglegging, 5 keer per jaar
  • Het up to date houden van de website, agenda en een overzicht van initiatieven en relatiebestanden. Het verzorgen van nieuwsbrieven en mailings.
  • Ontwerpen, vormgeven, bijwonen van bijeenkomsten, verzorgen van presentaties, maken van verslagen om kennis te ontwikkelen en delen. Relatiebeheer en netwerkbeheer.
  • Voorstellen en concepten ontwikkelen om de beweging van onderop verder te helpen, in co-creatie.
  • Het schrijven van projectvoorstellen, subsidieaanvragen en een meerjarenplan voor acquisitie van opdrachten.

Omzien naar elkaar, netwerk van bewonersinitiatieven

Steeds meer bewoners slaan de handen ineen om voor zichzelf en de (kwetsbare) mensen om hen heen de regie te nemen over prettig en zelfstandig wonen in hun eigen wijk of dorp. De emancipatiebeweging van bewoners naar meer zeggenschap en eigenaarschap voor en door bewoners over hun eigen wijk, is ook een antwoord op huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Omzien naar elkaar is in 2012 opgericht als provinciaal netwerk voor bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht met als doel bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht in de domeinen zorg, welzijn en wonen te stimuleren, te versterken, te verbinden en te versnellen in hun ontwikkeling. Om met elkaar te leren en kennis te delen over welke rol gemeenten, zorgaanbieders, eerstelijnszorg, corporaties, banken enz. in deze transitie naar meer gemeenschapskracht spelen.

  • heeft een uniek en groeiend regionaal netwerk met meer dan 50 bewonersinitiatieven in stad en provincie Utrecht.
  • agendeert, inspireert, jaagt aan, schakelt en werkt zelf mee – en gaat daarbij uit van de behoeften, eigenheid en eigen kracht van de initiatieven.
  • ontwikkelt en deelt kennis – en zoekt daarbij actief de samenwerking op met andere partijen in de domeinen zorg, welzijn en wonen
  • heeft een stichting opgericht als vehikel om te kunnen samenwerken met partners en fondsen
  • heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor het realiseren van de missie en doelen. De uitvoering is grotendeels gedelegeerd aan enkele coördinatoren

Omzien van 2012 tot nu

Omzien netwerk heeft sinds 2012 circa 28 bijeenkomsten georganiseerd gericht op kennisuitwisseling en -deling, diverse initiatieven kortdurend of langer durend begeleid gericht op versterking, circa acht projecten uitgevoerd gericht op verbeteren initiatieven,  verbeteren lokaal samenspel, generaties verbinden enz.. Er zijn diverse lezingen verzorgd, publicaties gemaakt en manifesten opgesteld. Omzien is lid van de Programmaraad van Kennis Platform Utrecht Sociaal. Omzien naar Elkaar is medeorganisator geweest van het eerste We Doen het Zelf Wel Festival en van de Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht op 17 mei 2018. Omzien is ook een stedelijk netwerk van bewonersinitiatieven gestart in de stad Utrecht.

Omzien werkt nauw samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en veel lokale, regionale en landelijke partijen zoals LSA en Movisie. Samen met NLZVE en andere regionale verbanden van bewonersinitiatieven is Omzien de uitvoerder geweest van de Landelijke Verkennerstocht die heeft geleid tot het driejaarlijkse Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen dat wordt ingediend bij de Tweede Kamer.
In 2017 en 2018  jaar heeft Omzien samen met initiatieven en provinciale partners geïnvesteerd in het ontwikkelen van een Provinciale Doe-agenda voor Bewonersinitiatieven. Of en in welke omvang het lukt om een coalitie te smeden met diverse partners (gemeenten, provincie Utrecht, KUS en anderen) om de transitie naar gemeenschapskracht in onze Utrechtse provincie te realiseren is nog niet duidelijk. Daarbij blijft het uitgangspunt overeind staan: de initiatieven staan voorop en zijn leidend in het opstellen van een inhoudelijke en politiek-bestuurlijke agenda.

Track record Omzien

Omzien netwerk heeft sinds 2012 circa 28 bijeenkomsten georganiseerd gericht op kennisuitwisseling en -deling, diverse initiatieven kortdurend of langer durend begeleid gericht op versterking, circa acht projecten uitgevoerd gericht op verbeteren initiatieven,  verbeteren lokaal samenspel, generaties verbinden enz. Er zijn diverse lezingen verzorgd, publicaties gemaakt en manifesten opgesteld. Omzien is lid van de Programmaraad van Kennis Platform Utrecht Sociaal. Omzien naar Elkaar is medeorganisator geweest van het eerste We Doen het Zelf Wel Festival in 2017 en van de Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht op 17 mei 2018. Omzien is ook een stedelijk netwerk van bewonersinitiatieven gestart in de stad Utrecht (2015).

Omzien werkt nauw samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en veel lokale, regionale en landelijke partijen zoals LSA en Movisie. Samen met NLZVE en andere regionale verbanden van bewonersinitiatieven is Omzien de uitvoerder geweest van de Landelijke Verkennerstocht die heeft geleid tot het driejaarlijkse Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen dat wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

In de laatste twee jaar heeft Omzien samen met initiatieven en provinciale partners geïnvesteerd in het ontwikkelen van een Provinciale Doe-agenda voor Bewonersinitiatieven. Of en in welke omvang het lukt om een transitiecoalitie te smeden met diverse partners (gemeenten, provincie Utrecht, KUS, zorgaanbieders, verzekeraars en anderen) om de transitie naar gemeenschapskracht in onze Utrechtse provincie te realiseren is nog niet duidelijk. Daarbij hanteren we het uitgangspunt: de bewonersinitiatieven staan voorop en zijn leidend in het opstellen van een inhoudelijke en politiek-bestuurlijke agenda.

Vind je het interessant om mee te werken aan de beweging in de regio Utrecht naar meer gemeenschapskracht? En vind je het uitdagend om bij te dragen aan de volgende stap in de ontwikkeling van lokaal initiatief op het gebied van welzijn, wonen en zorg? Misschien is de functie van (junior) coördinator/ondersteuner Omzien iets voor jou!

Interesse?

Voor meer informatie over Omzien naar Elkaar kun je de website www.omziennaarelkaar.nl raadplegen of contact opnemen met Jitske Tiemersma: jitske@omziennaarelkaar.nl, 0651434424.

Share Button
Coordinator Omzien met hart voor gemeenschapskracht