Er ontstaan steeds meer initiatieven waarin burgers zoeken naar ruimte om hun omgeving zelf vorm te geven. Op het terrein van wonen, maar ook rond thema’s als energie, veiligheid en zorg ontstaan steeds meer initiatieven waarin burgers zoeken naar ruimte om hun omgeving zelf vorm te geven. Soms gebeurt dit samen met professionals in de frontlinie, soms samen met overheden. Op het grensvlak van overheid, markt en samenleving ontstaan daarbij nieuwe hybride vormen van publiek-private samenwerking.

De coöperatieve samenleving

“Nederlanders hebben zelf vaak de beste ideeën om hun eigen omgeving, beter, mooier, betrokkener en socialer te maken”, schrijven de Kamerleden Gert-Jan Segers en Diederik Samsom in een gezamenlijke initiatiefnota (2016) over de coöperatieve samenleving. In november 2017 nam minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de motie Van der Graaf en Kuiken over. De motie verzoekt de regering “om de belangrijkste obstakels voor burgerinitiatieven met een coöperatieve structuur of een andere rechtsvorm in kaart te brengen en te verkennen op welke wijze deze obstakels kunnen worden weggenomen”. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bracht Platform31 de huidige positie van burgerinitiatieven met een coöperatieve structuur of andere juridische vorm op de domeinen wonen, zorg en welzijn, energie en veiligheid in kaart.

Download het rapport Aan de slag met de coöperatieve samenleving >>>

De coöperatieve stad

Op 28 mei 2018 organiseerde Platform 31 een congres over  wooncoöperaties, wooncollectieven en de coöperatieve stad. De Utrechtse Ruimtemaker Frans Soeterbroek ging hier als keynote spreker in op wooncoöperaties en zelfbouwers als onderdeel van een bredere beweging richting meer zeggenschap en eigenaarschap van burgers over de eigen woning en leefomgeving (‘menselijk geluk centraal’). Hij schetste een onderscheid tussen de neoliberale stad (competitie tussen steden, marktwerking en burger als consument) en de coöperatieve stad (de rechtvaardige, inclusieve stad, gemeenschap centraal en de burger als producent). Tot een meer coöperatieve stad komen vraagt volgens Soeterbroek strijders, doorzetters, co-creators en happy infiltrators, burgers die wrijving zoeken en meebewegen, van binnenuit regels en structuren veranderen, door het onderwerp op de agenda te zetten, te mobiliseren en waar nodig ontregelende acties te organiseren. Soeterbroek nodigt iedereen uit om hieraan mee te doen.

Lees het congresverslag >>>
Download presentatie Frans Soeterbroek >>>
Magazine De Wooncoöperatie, die komt er wél!>>>

 

Share Button
De coöperatieve samenleving