In de Estafette wijkdialoog willen Omzien naar elkaar, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Utrecht in Dialoog gemeenschapskracht zichtbaar maken, recht doen en ruimte bieden. De Estafette wijkdialoog Gemeenschapskracht is onderdeel van het Actieprogramma Zorgzame gemeenschappen. Lees meer hierover in de brochure  Samen recht doen aan gemeenschapskracht.

Om met en van elkaar te leren hoe gemeenschapskracht groeit en bloeit, en hoe het samenspel in buurt, dorp en wijk op gelijkwaardige basis vorm kan krijgen is een leergang Wijkdialoog ontwikkeld. Zie ook Kennismaken met de wijkdialoog.

Wil je meer weten, meedoen, aan de slag met een dialoog in je buurt, wijk, dorp? Mail naar info@omziennaarelkaar.nl.

Waarom een wijkdialoog


Een wijkdialoog biedt gemeenschapskracht in dorpen, buurten en wijken de ruimte, vergroot de betrokkenheid en maakt positieve energie van mensen vrij. Inwoners onderzoeken met elkaar wat werkt en wat nodig is, ook om het samenspel tussen mensen en partijen te verbeteren, en waar nodig de wereld van systemen en lokale democratie te veranderen. Met de opbrengsten gaan inwoners zelf en met elkaar aan de slag, binnen eigen netwerk en mogelijkheden, om stap voor stap hun dromen voor buurt, dorp en wijk te realiseren. Een wijkdialoog gemeenschapskracht wordt geïnitieerd door mensen uit de buurt/wijk rond een positief thema dat aandacht en verdieping vraagt. De aanpak maakt speelruimte zichtbaar, vergroot mogelijkheden voor het nemen van verantwoordelijkheid over leven, leefwereld en leefomgeving. Mogelijke thema’s: gemeenschap, contact, thuis in je buurt, elkaar zien, ruimte voor verschil, ontmoeten, netwerken, invloed, oogsten, verzilveren, verantwoordelijkheid nemen.

Vitale gemeenschappen

Op verschillende plekken in het land bouwen mensen aan vitale gemeenschappen die vanuit eigenaarschap van inwoners bouwen aan de buurt en zorg voor elkaar vormgeven, individueel en gezamenlijk. Mensen creëren waarde in persoonlijke netwerken, activiteiten, diensten en organisaties op verschillende terreinen. In buurthuizen, dagopvang, voedseltuinen, praktisch hulp, ontmoeting, zorg, werken, leren, wijkinformatie, zingeving en meer. Startpunt is de wereld waarin mensen leven in plaats van de wereld van systeempartijen en overheid. De gemeenschapskracht, betrokkenheid, verbindingen, kennis en ervaring om met en voor elkaar te zorgen in door bewoners gedragen netwerken en organisaties is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Veel mensen zijn tot bloei gekomen, kennen de buurt en wijk, helpen mensen verder, verbinden mensen, zien naar elkaar om en helpen elkaar verder. Veel mensen lopen bij het verduurzamen en doorontwikkelen van initiatieven en netwerken ook tegen grenzen van systeempartijen en politiek. Hierin verder komen vraagt dialoog, een open gesprek op basis van wederzijds respect, van mens tot mens, op gelijkwaardige basis, vanuit idealen, onderzoeken wat werkt, mogelijk is en doen wat kan. Om met elkaar de positieve energie van mensen meer ruimte te bieden, mogelijkheden te vergroten tot eigenaarschap over leven, leefwereld en leefomgeving, het samenspel tussen mensen en partijen te verbeteren en waar nodig de wereld van systemen en lokale democratie te veranderen.

Wat is een dialoog

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Ontmoeting vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, zienswijzen, dromen en mogelijkheden. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren met aandacht en onderzoeken van eigen oordelen en andere perspectieven is essentieel. In een dialoog onderzoeken we wat wel werkt, gebruiken we ervaringskennis van iedereen, waarderen we verschillen, verbinden we mensen in een open gesprek op gelijkwaardige basis en delen we concrete handelingsperspectieven in de richting van een hoopvolle toekomst. Het is een manier om met en van elkaar te leren en doen, te experimenteren en verder te komen in aansluiting op ieders mogelijkheden en talenten, om in partnerschap dromen te realiseren die passen bij wat we willen, kunnen en nodig hebben.

Meer

Samen recht doen aan gemeenschapskracht
Wat is een dialoog
Waarderende dialoogmethodiek.
Leergang/lab Wijkdialoog Gemeenschapskracht
Flyer Wijkdialoog gemeenschapskracht

Share Button
Estafette Wijkdialoog Gemeenschapskracht