Een buurt van alle leeftijden

Jongere en oudere mensen komen elkaar tegen, op straat, in de familie. Er zijn activiteiten gericht op de ontmoeting van oudere generaties met kinderen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat generaties betekenisvolle contacten met elkaar hebben. Generaties leven langs elkaar heen, kunnen zich moeilijk in elkaars situatie verplaatsen en hebben vaak vooroordelen. Kansen om elkaar te ontmoeten en meer voor elkaar te betekenen, blijven daardoor onbenut.

Met steun van de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK zijn Active Age, Bureau Kind, Spel en Ruimte en Omzien gestart met het project ‘Generaties verbinden – buurtkracht vinden.’ Onze overtuiging is dat als bewoners van alle leeftijden in buurtprojecten écht samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten, dat bijdraagt aan het succes van het initiatief.

Wat gaan we doen?

We gaan in 2018 rond het thema ‘verbinden van generaties’ aan de slag met drie bewonersinitiatieven die het heft in eigen handen nemen rond welzijn, gezondheid, wonen en/of zorg. We onderzoeken samen met u hoe u betekenisvolle contacten tussen mensen van verschillende leeftijden in uw wijk of buurt kunt stimuleren. Dat doen we door met een ‘intergenerationele bril’ te kijken naar wat er in uw wijk gebeurt, welke kansen er liggen en hoe u deze als bewonersinitiatief kunt aangrijpen.

Ieder initiatief definieert een eigen intergenerationeel ‘verbindingsproject’. Dat kan van alles zijn, zoals een verhalentafel voor jong en oud, een generatietuin, voorleesopa’s en -oma’s in de school, buurtjongeren als ‘Sociale Gasten’, een intergenerationele wijkdialoog, enzovoort. Hoe pakt u dit aan? Wat werkt? Hoe maakt u het duurzaam? De kennis die we hierbij opdoen gaan we gebruiken voor de ontwikkeling van de masterclass ‘Generaties in beweging’ opdat in de toekomst ook andere bewonersinitiatieven met alle leeftijden samen kunnen werken om buurten voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden.

Share Button
Generaties verbinden, buurtkracht vinden