Er komt steeds meer aandacht voor de beweging van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Op 29 november 2018 sprak Frans Soetebroek van Ruimtemakers een grafrede uit voor burgerparticipatie. In Zeist wordt het duurzaamheidsbeleid vanuit overheidsparticipatie vormgegeven en uitgevoerd. In de kennismakingstoer voor nieuwe gemeenteraadsleden in juni gaven Utrechtse initiatieven aan wat er nodig is voor een beweging van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De gemeente Utrecht heeft een meerjarige regeling voor wijkinformatie en buurtnetwerken. Komt de beweging van overheidsparticipatie op gang?

Grafrede voor participatie

Frans Soetebroek pleit in zijn grafrede voor afscheid nemen van de participatiepraktijk om ons te richten op de dingen die er echt toe doen: collectieve intelligentie, zeggenschap en zorg. Participatie doet er vooral toe wanneer drie ambities samenkomen en elkaar versterken.

  • Collectieve intelligentie mobiliseren. Breng de kennis van betrokken burgers en andere experts bij elkaar en bouw daar beleid en plannen op. Bijvoorbeeld in stadslabs, burgerjury’s, buurttafels, transitie-arena’s  en stadsgesprekken.
  • Zeggenschap en democratische vernieuwing. Verleg de machtsbalans van overheid en markt naar de burger. Geef zeggenschap aan lokaal initiatief, begin bij burgerinitiatief. Zoek naar nieuwe vormen van meervoudige democratie, naar rechtstreekse invloed van burgers op het handelen van de overheid, samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.
  • Uitlokken van zorg voor elkaar en de leefomgeving. Onder deze paraplu van zorg voor elkaar en de wereld kunnen uiteenlopende initiatieven als de speeltuinvereniging, de mantelzorg, de vreedzame wijk, de buurthuiskamer, de energiecoöperatie, de zorgcoöperatie, vluchtelingenwerk en de voedseltuin onder kunnen schuilen.

Met de ruimtemakertest kun je bepalen of participatie er echt toe doet: mobiliseren we hiermee voldoende de collectieve intelligentie, de democratische vernieuwing en de zorg voor elkaar en de leefomgeving?

Lees de Grafrede van Frans Soeters >>>

Samen Duurzaam Zeist

Complexe issues vragen brede kennis en inzet vanuit de samenleving. Denk aan de ontwikkelingen in de zorg en ambitieuze doelstellingen met duurzaamheid. Met Samen Duurzaam Zeist is in Zeist een hefboom gecreëerd voor beleid en uitvoering op het terrein van duurzaamheid in een vorm van overheidsparticipatie. Wethouder Johan Varkevisser en Evert Jan van Hasselt van Samen Duurzaam Zeist schreven hier een artikel over.

Lees het arikel Niet alleen meedenken, ook meedoen >>>

Lees ook het verslag van de werksessie van Utrechtse bewonersverbanden >>>

Share Button
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie