Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Organisaties kunnen de gratis VOG aanvragen voor alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die zorg vragen en aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden, maar ook leerlingen op scholen, (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen als hun organisatie zich heeft aangemeld voor de regeling.

 

Beleidsplan Integriteitsbeleid

Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe regeling dient een organisatie haar integriteitsbeleid toe te lichten in een beleidsplan of een link naar haar website op te nemen waar een plan is uitgewerkt om de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers te beperken. Om deze risico’s te beperken, kan vrijwilligers gevraagd worden een VOG te overleggen. Andere onderdelen kunnen bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn of het opstellen van gedragsregels. Organisaties kunnen zich via de website www.gratisvog.nl  aanmelden als Gratis VOG-organisatie.

Share Button
Gratis VOG, Verklaring Omtrent Gedrag