Vijf initiatieven in de stad Utrecht hebben het initiatief genomen tot bundeling van krachten in de Stadscoöperatie SAMEN030. Wil je een deel van het sociaal makelaarschap in de stad Utrecht (10 wijken, 80 buurten) uitvoeren onder ‘eigenaarschap’ van inwoners zelf? Wil je dat inwoners zelf, in samenwerking met wijkpartners, verantwoordelijk zijn voor het ‘meedoen’ van mensen in Utrecht en voor het bevorderen van hun gezondheid en welzijn in de breedste zin van het woord? Meld je aan als lid of ondersteun SAMEN030 bij voorkeur voor 6 april bij Anja van der Aa, info@wijkinformatiepuntutrecht.nl.

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht is wat betrokkenen bindt: de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun talenten en middelen te delen. Inwoners zijn in hun wijk betrokken en ervaringsdeskundig hulppotentieel voor andere inwoners, professionals en gemeente en dat levert heel veel zingeving én rendement op. De ‘beweging naar voren’ lukt alleen door de inzet en waardering van gemeenschapskracht.

Wie vormen de coöperatie?

De stadscoöperatie SAMEN030 verenigt de buurt- en wijkorganisaties in Utrecht, waardoor zij in gezamenlijkheid het sociaal makelaarschap in heel Utrecht kunnen organiseren. Vijf duurzame inwonersorganisaties hebben het initiatief genomen. Wij nodigen jouw initiatief of organisatie uit deel uit te maken van de stadscoöperatie. Alle bij de stadscoöperatie aangesloten wijk- en buurtorganisaties voeren in de eigen buurt of wijk het sociaal makelaarschap uit, samen met andere inwoners en wijkpartners. Daar waar nog geen buurt- of wijkorganisaties actief zijn, is de stadscoöperatie aan zet, totdat er een buurt- of wijkorganisatie door inwoners is opgericht.

Sociaal makelaarschap

Met sociaal makelaarschap bedoelen wij a) het organiseren van sociale samenhang en inclusiviteit in de activiteiten voor volwassenen en dan met name voor kwetsbare mensen, b) het versterken van de pedagogische civil society voor kinderen/jeugd en c) bruisende buurtcentra en speeltuinen. Impliciet gaat het ook om wijkcoördinatie en afspraken voor wijkgerichte informatievoorziening, vraaggerichte innovatie en resultaatgerichte samenwerking met (wijk)partners.

Steun gevraagd

De initiatiefnemers van de stadcoöperatie vragen steun aan alle buurt- en wijkinitiatieven. Dat kan op 2 manieren.
 Wil je straks ook zelf uitvoering geven aan het sociaal makelaarschap in jouw buurt of wijk? Meld je dan aan als mogelijk geïnteresseerd lid van de stadscoöperatie;
 Vind je dit een goed initiatief? Betuig dan je sympathie via een steunverklaring.
Deze steun hebben initiatiefnemers nodig om voor 1 mei een subsidieaanvraag bij de gemeente in te kunnen dienen en daarmee samen als buurt- en wijkorganisaties het sociaal makelaarschap vorm te geven in heel Utrecht!

Initiatiefnemers

De kernpartners/initiatiefnemers van de stadscoöperatie SAMEN030 zijn:

Interesse in een lidmaatschap of een steunverklaring tekenen? Mail naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl t.a.v Anja van der Aa. Reageren kan ook persoonlijk via een van de andere initiatiefnemers.

Share Button
Krachtenbundeling in Samen030