Nederland zorgt voor elkaar  is het landelijk netwerk van lokale initiatieven in welzijn, wonen, zorg. Zorgcoöperaties, zorgcollectieven, noaberzorgpunten of stadsdorpen, hoe we onszelf ook noemen. Actieve burgers nemen weer het heft in eigen hand en gaan de zorg en ondersteuning organiseren voor hun buurt- of dorpsgenoten. Daarbij lopen ze regelmatig tegen problemen aan: in de samenwerking met de gemeente, in het zoeken naar financiering of in wet- en regelgeving.

Landelijke helpdesk

Er is een landelijke Helpdesk met kennisbank, praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en gereedschap. De landelijke Helpdesk is dagelijks online en telefonisch bereikbaar voor vragen en adviezen over burgerinitiatieven in welzijn, wonen en zorg. Er is ook een landelijke kennisbank rond verschillende thema’s.

Landelijke verkennerstocht

In een landelijke verkennerstocht zijn de problemen van initiatieven verzameld om zoveel mogelijk samen op te lossen. Problemen die we niet zelf met elkaar kunnen oplossen, worden tijdens de Nationale Dialoog Gemeenschapskracht in een Actieprogramma voorgelegd aan Minister Hugo De Jonge. Lees alvast Werkplaats25, de eindrapportage en onderzoeksopzet.

30 maart 2019 is een tweede nationale dialoog dag geweest

 

Meer landelijke kennis

Kenniscentrum Right to Challenge. Hoe kun je als bewoners de uitvoering van collectieve voorzieningen overnemen? Lees meer over instrumenten  voor Right to challenge.

LSA, landelijk netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties dat kennis deelt en krachten bundelt.

Kenniscentrum Wonen en Zorg, informatiepunt voor professionals op het gebied van wonen en zorg ontwikkelt nieuwe woon-zorg-concepten. Met website, nieuwsbrief, themabijeenkomsten, netwerkvorming, onderzoek, excursies en ledenservice.

Kern met pit, daagt je uit en helpt je binnen een jaar je droom voor je buurt te realiseren.

SesamAcademie, organisatieadvies voor vrijwilligersorganisaties.

Movisie, landelijk kenniscentrum sociale vraagstukken, onder meer rond burgerparticipatie en inclusie.

Pharos, Landelijk kenniscentrum gezondheidsverschillen, onder meer preventie en palliatieve zorg aan migranten.

Vilans, kenniscentrum langdurige zorg en beter/langer thuis.

Tweede Nationale Dialoog Gemeenschapskracht

30 maart 2019 https://omziennaarelkaar.nl/geslaagde-tweede-nationale-dialoog-gemeenschapskracht/