19 november 2018

Op 19 november 2018 (middag) en op 21 januari 2019 (hele dag) is er weer een Leeratelier met alle informatie over het invoeren van Right to Challenge (ism VNG en ministerie van Binnenlandse Zaken). Rode draad zijn de ervaringen van succesvolle challenges, o.a.
– Betere gescheiden afvalinzameling door bewonersinitiatief
– Bewoners nemen lokaal festival over
– Bewoners beheren hun eigen stadspark
– Wijkontwikkeling door bewoners-zelfbeheer, met meer werkgelegenheid in de wijk

Ambtenaren, bestuurders en initiatiefnemers uit gemeenten uit Midden-Nederland gaan in deze drie dagdelen samen aan de slag met Right to Challenge. Gastheer is de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen / Maarssen).

Aanmelding en meer informatie: info@righttochallenge.nl

Meer over Right to Challenge >>>

 

Share Button
Leeratelier Right to Challenge