Lucas Koch is sinds december 2018 secretaris  van het bestuur van Omzien. Lucas Koch is lang huisarts in Achterveld geweest en initiatiefnemer van DAVA, Door en Voor Achterveld. Het voortbestaan van DAVA is gegarandeerd door een prestatiesubsidie van de gemeente. Een eerste kennismaking met Lucas Koch en DAVA.

Van huisarts tot DAVA

Lucas Koch is decennia lang huisarts in Leusden/Achterveld geweest  en heeft een gezondheidscentrum geïnitieerd. Na zijn pensionering werd hij actief bij de initiatiefgroep  Van Onder Op, die in Leusden een steunstructuur voor hulpafhankelijken middels een zorgakkoord stimuleerden. Dat er in belangrijke mate toe bij droeg dat de realisering ervan opgenomen werd in het coalitieakkoord in de gemeente. In Achterveld stimuleerde  hij dat geïnteresseerde burgers zich organiseerden in werkgroepen en richtte in 2017 ter ondersteuning ervan DAVA , Door en Voor Achterveld op.

Buurthuiskamer en diensten

Zo ontstond er een BUURTHUISKAMER waar mensen gezellig een praatje maken onder het genot van een kop koffie of thee, Je wordt verwelkomt door gastvrouwen/- heren, die ook op vragen op welzijnsgebied een antwoord kunnen geven. SAMEN AAN TAFEL voor mensen die op een gezellige informele manier tijdens een maaltijd  een ander willen ontmoeten. Er wordt voor je gekookt, bij vrijwilligers thuis. De kosten ervan worden gedeeld. SINGLES – SAMEN GEZELLIG  voor mensen die alleenstaand zijn en aanspraak en gezelligheid willen bijv. het  zondagmiddagcafé o.a. kaarten en zomers jeu de boules en fietsen Maandelijks vrije inloop. ANWB AUTOMAATJE ACHTERVELD (vervoer op afroep) voor ouderen en  minder valide mensen, die individueel vervoer van deur naar  deur wensen. De vrijwilliger rijdt met de eigen auto en ontvangt hiervoor van de aanvrager een onkostenvergoeding van € 0,30 per gereden kilometer. Een chauffeur kan evt. meegaan naar het ziekenhuis of mee boodschappen doen. KLUSMAATJE  voor mensen die eenvoudige klusjes niet zelf kunnen oplossen RUILBOEKENKAST Voor iedereen die een boek of tijdschrift wil ruilen. SAMEN GROEN onderhoud openbaar groen na inrichting door de gemeente.

Iedereen leeft met plezier

Samen zijn ze DAVA. Iedereen uit Achterveld en omgeving kan lid worden van DAVA.  Alle leden hebben via de algemene ledenvergadering zeggenschap over het gevoerde en te voeren beleid. Kosten per jaar € 5,00 . Aan gebruikers van de voorzieningen worden alleen gemaakte onkosten doorberekend.

Lees ook het artikel in de Leusder kracht: Iedereen leeft met plezier >>>

Duurzaam door prestatiesubsidie

De levensvatbaarheid van DAVA blijkt door de enthousiaste inzet van vrijwilligers, het vele gebruik van de inwoners van de voorzieningen en is financieel gegarandeerd door een prestatiesubsidie van de gemeente Leusden. Deze subsidie is gekoppeld aan de huur van de nieuwe buurthuiskamer  in het leegstaande pand van de gemeente. In dit pand wordt ook begeleid wonen voor jongeren gehuisvest en  een ontmoetingscentrum voor mensen met geheugen problemen en beginnende dementie. De prestatie subsidie is gebaseerd op de maatschappelijke meerwaarde en dito besparingen die het project oplevert.

Lees meer over de Stichting de oude Bieb >>> .

Share Button
Lucas Koch, Door en Voor Achterveld