Minister Hugo de Jonge erkent bewonersinitiatieven als volwaardige partners in het zorgaanbod en belooft de positie van bewonersinitiatieven te versterken met een aantal concrete maatregelen. Dit schrijf de minister in zijn brief van 17 december aan de Tweede Kamer in reactie op het actieprogramma Zorgzame gemeenschappen. Het actieprogramma Zoegzame gemeenschappen dis in mei, op de 1e Nationale dialoog gemeenschapskracht door NLZVE aan de minister aangeboden. 

Actieprogramma Zorgzame gemeenschappen

Eind 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS gevraagd werd om knelpunten die bewonersinitiatieven ervaren in kaart te brengen en met een actieagenda te komen om deze op te lossen.

Dit heeft geleid tot het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, dat in mei van dit jaar door Nederland Zorgt Voor Elkaar op verzoek van het ministerie van VWS is opgesteld. Dit programma bestaat uit drie actielijnen:

  • De eerste is een oproep aan de samenleving om weer echt te gaan samen-leven en samen-zorgen. Het opnieuw vinden van gemeenschapskracht. En een lokale, kleinschalige organisatie van de ouderenzorg.
  • De tweede actielijn is een oproep aan de systeemwereld: ga intensief op lokaal niveau samenwerken met bewonersinitiatieven, vereenvoudig procedures en maak structurele financiering mogelijk.
  • De derde en laatste actie richt zich op de bewonersinitiatieven zelf: organiseer je, leer van elkaar, zorg voor continuïteit en vind bij onze beweging passende vormen van governance.

Meer aandacht voor bewonersinitiatieven

De minister gaat NLZVE financieel steunen om een goede kennisinfrastructuur voor bewoners-initiatieven te creëren, de helpdeskfunctie uit te breiden en een nationale dialoog te voeren. Daarnaast komt in bestaande programma’s en proeftuinen meer aandacht voor de positie van bewonersinitiatieven. Hierbij is ook aandacht voor het vaststellen van de maatschappelijke meerwaarde ervan. Tenslotte wordt door het ministerie van BZK gewerkt aan verbreding van het Right to Challenge.

Hoewel NLZVE teleurgesteld is dat meerdere concrete actiepunten uit het Actieprogramma niet worden aangepakt, is het netwerk blij met de erkenning van de grote waarde van bewoners-initiatieven in de zorg en ondersteuning.

Nederland zorgt voor Elkaar

Overal in het land nemen bewonersinitiatieven zelf verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk, door ondersteuning, welzijn, zorg en wonen te organiseren. Het lokale netwerk, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van betrokken bewoners leidt tot nieuwe oplossingen voor het groeiende probleem van de zorg voor ouderen en andere kwetsbare inwoners. Inmiddels zijn er meer dan 500 initiatieven bekend (zorgcoöperaties, stadsdorpen of noaberzorgpunten, hoe ze zich ook noemen) en jaarlijks komen er zo’n 100 initiatieven bij. Zij vormen een landelijk netwerk onder de naam Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE).

De minister gaat in overleg met NLZvE de positie van bewonersinitiatieven versterken. Minister de Jonge geeft dit aan in zijn brief aan de kamer in reactie op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen. Dat is natuurlijk heel mooi nieuws! Lees in de bijlage de hele brief met alle details over hoe en wat!

Brief aan de kamer

In de brief aan de kamer staat dat de minister in overleg met NLZvE de positie van bewonersinitiatieven gaat versterken door:

–          de waarde van bewonersinitiatieven onder de aandacht te (blijven) brengen bij de bestuurlijke partners die betrokken zijn bij de verschillende programma’s van het ministerie van VWS;

–          de koepel NLZvE financieel te ondersteunen in het creëren van een goede kennisinfrastructuur, zodat onderlinge kennisuitwisseling tussen bewonersinitiatieven beter van de grond kan komen;

–          het uitbreiden van de bestaande helpdesk-functie die lokale initiatieven kan ondersteunen in de samenwerking met professionele partijen en de lokale overheid;

–          de Nationale Dialoog gemeenschapskracht financieel te ondersteunen;

–          zorg te dragen dat er in verschillende lokale pilots en proeftuinen die op dit moment worden uitgevoerd- of in ontwikkeling zijn – voldoende aandacht is voor de positie van bewonersinitiatieven en de knelpunten die in de actieagenda worden benoemd;

–          het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van bewonersinitiatieven.

Download de brief aan de tweede kamer >>>

Lees meer over het actieprogramma zorgzame gemeenschappen >>>

Share Button
Minister de Jonge belooft bewonersinitiatieven positie