Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt laat acht nieuwe zorgwoningen bouwen in het Hart van Austerlitz voor ouderen met een zorg- of Wmo-indicatie, maar met een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor zorgappartementen in de sociale huursector. De zorgwoningen worden verhuurd tegen een huur aan de onderkant van de vrijemarktsector. Op deze wijze kan ook deze groep bewoners in het dorp te blijven wonen, wanneer ze wegens hun gezondheid hun eigen huis uit moeten. De woningen worden energieneutraal en maken onderdeel uit van een project met in totaal 15 grondgebonden woningen. De woningen worden in de tweede helft van 2020 opgeleverd.

Overeenkomst

Woonstichting Nu voor Straks, een bewonersinitiatief geïnitieerd door Austerlitz Zorgt, heeft hiervoor op woensdag 31 oktober 2018 een overeenkomst gesloten met Triodos Bank. De gemeente Zeist heeft zich garant gesteld. Daarnaast is er een subsidie van de provincie Utrecht en de rest komt uit crowdfunding. De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal in het streven van Austerlitz om bewoners zo lang mogelijk in het dorp te laten wonen, met voorzieningen in en om de eigen woning.

Zorgwoningen in eigen beheer

Woonstichting Nu voor Straks wordt eigenaar en beheerder van de woningen. Austerlitz Zorgt gaat de zorgarrangementen leveren. Nu voor Straks is een van de bewonersinitiatieven in Austerlitz en is geïnitieerd door zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Naast deze woningen wordt in het Hart van Austerlitz een multifunctionele accommodatie gebouwd met een dorpshuis, basisschool, peuterspeelzaal en 25 sociale woningen van de woningcorporatie Woongoed. Hiervan zijn er 17 eveneens bestemd voor zorg.

Maatwerkafspraken

De overeenkomst past in het beleid van de Triodos Bank om brede, maatschappelijk relevante zorginitiatieven te ondersteunen met maatwerkafspraken en zeker bij burgerinitiatieven is dat nodig. De gemeente Zeist is ook betrokken. De gemeenteraad heeft in januari de garantiestelling goedgekeurd, een voorwaarde van de bank voor het verstrekken van het krediet. Verder subsidieert de provincie Utrecht het project. De verdere financiering komt uit crowdfunding. Binnenkort starten de acties om het resterende deel te regelen, informeel is een flink deel al toegezegd.

 

Share Button
Austerlitz bouwt zorgwoningen