Er zijn verschillende partijen die bewonersinitiatieven en de emancipatiebeweging van bewoners versterken, kennis hierover delen. Wie kan nu wat betekenen voor jouw initiatief, in het vergroten van gemeenschapskracht in de provincie Utrecht. Hieronder een eerste overzicht. Heb je een tip? Staat jouw kennisorganisatie er niet bij? Stuur een mail naar info@omziennaarelkaar.nl.

kUS (kennisplatform Utrecht Sociaal) is een leernetwerk in de provincie Utrecht om kennis in het sociaal domein te ontwikkelen en delen voor het samen werken aan een inclusieve samenleving. Met kennisbank, servicepunt, bijeenkomsten en projecten.

Omzien naar Elkaar, provinciaal netwerk van initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  Versterkt bewonersinitiatieven en ontwikkelt kennis in praktijkgericht actieonderzoek, faciliteert kennisuitwisseling faciliteert, werkt aan innovatie en doorbraakprojecten en aan vernieuwing van het samenspel.

Gebiedscoöperatie O-gen. Overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, ondernemers en burgers werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Gebiedscommissie Utrecht West. Partijen werken samen aan gebiedsontwikkeling gericht op vitaal patteland, stimuleren duurzame plattelandseconomie, en versterken leefbaarheid in kleine kernen in Utrecht West.

Innovatietafels en netwerkbijeenkomsten

Verslag innovatietafel 4 maart 2014
Verslag innovatietafel 26 mei 2014
Verslag innovatietafel 18 november 2014
Verslag innovatietafel 17 maart 2015
Verslag innovatietafel 26 mei 2015
Impressie Netwerkbijeenkomst 7 april 2016
Impressie Netwerkbijeenkomst 11 november 2016
Impressie Workshop community building 26 juni 2017

Verslagen

Doe Agenda Bewonersinitiatief Provincie Utrecht 2018 – 2022
Generaties verbinden, Buurtkracht vinden (innovatieproject 2018)
Lokaal samenspel in verandering 2 (VNG-bijeenkomst Fort Vreeswijk 2018)
Samen werken aan leefbaarheid (O-gen bijeenkomst Maarn, 2017)
Op zoek naarde Wijk-BV (LSA bijeenkomst Krachtstation Utrecht 2017)
Lokaal samenspel in verandering 1 (VNG-bijeenkomst Nieuwegein 2017)