22 november 2018
Donderdagavond 22 november tussen 20 en 22 uur werken de ruimtemakers met elkaar verder aan een roadmap voor het Stadsakkoord  in Het Wilde Westen, op de 1e verdieping in de Cereolfabriek. Aanhaken kan nog steeds, kom vooral kijken en luisteren!

De 5 werkgroepen rond de diverse punten uit het Stadsakkoord zijn druk aan de slag. Er is een brede betrokkenheid vanuit de gemeenteraad bij deze groepen en er worden diverse activiteiten georganiseerd. En ongetwijfeld werken er diverse ondertekenaars buiten de werkgroepen ook aan de realisatie van de 5 punten!

Donderdagavond 22 november krijgt iedereen de kans te laten zien waar ze mee bezig zijn, welke stappen zijn gezet. En maken ruimtemakers met elkaar een kalender of routeplanner (de ‘roadmap’), waarop we aangeven wat onze ambities zijn (wat hebben we over 1 of 2 jaar bereikt), wanneer we ervaringen delen en op welke plekken in Utrecht we bezig zijn.

Er komen vragen langs als: wie is waar bezig? Welke momenten in jullie proces zijn interessant voor de anderen om bij aan te haken of mee te kijken? Zijn dat ook de momenten waarop gemeenteraadsleden mee kunnen denken? En welke momenten staan op de agenda van de gemeenteraad of het gemeentebestuur, die van belang zijn voor de Stadsakkoord-ondertekenaars?

Aan het eind van de avond hebben we met elkaar een scherp actieplan geformuleerd en goed doordacht op welke wijze we effect willen bereiken.

Share Button
Roadmap Stadsakkoord Ruimtemakers