In de stad Utrecht zijn er verschillende partijen die bewonersinitiatieven en de emancipatiebeweging van bewoners versterken, kennis hierover delen. Hieronder een overzicht. Heb je een tip? Staat jouw kennisorganisatie er niet bij? Stuur een mail naar info@omziennaarelkaar.nl.

Stadscooperatie Samen030 vanUtrechtse Buurtbewoner-, Buurt-ondernemer- en Buurt-Organisaties (BBBO’s) en andere bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad zonder tweedeling.

Vereniging Dwarsverband Utrecht,  Vereniging van zelfbeheerinitiatieven in de stad Utrecht. Bieden ondersteuning, uitwisseling van kennis en behartigen belangen van zelfbeheerinitiatieven.

Starters4Communities biedt trainings- en ontwikkelprogramma’s in sociaal ondernemen, het vergroten van impact en financiele duurzaamheid.

Ruimtemakers, zwerm van mensen, initiatieven, collectieven die fysieke ruimte maken, samen werken aan meer invloed voor initiatieven en bewoners in de stad Utrecht, samen stad maken een duw vooruit geven.

Omzien naar Elkaar, netwerk van initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  Versterkt bewonersinitiatieven en ontwikkelt kennis in praktijkgericht actieonderzoek, faciliteert kennisuitwisseling faciliteert, werkt aan innovatie en doorbraakprojecten en aan vernieuwing van het samenspel.

DOCK, sociaal makelaars helpen bewonersinitiatieven verder in de opstartfase, bij doorontwikkeling en stagnatie.

Verslagen