Omzien naar Elkaar is op zoek naar een bestuurder/fondsenwerver/ netwerker met hart voor gemeenschapskracht. Ben je sterk in fondsenwerven en netwerken? Vind je het interessant om mee te werken aan deze regionale beweging naar meer gemeenschapskracht? Heb je oog voor coalitievorming in het dynamische veld van maatschappelijke veranderingen? Ben je niet bang om het roer om te gooien als het gaat om de vormgeving van dit netwerk? En heb je veel ervaring met fondsenwerving en goede bestuurlijke contacten in de provincie dan verwelkomen we je graag als bestuurslid.

Gemeenschapskracht

Steeds meer bewoners slaan de handen ineen om voor zichzelf en de (kwetsbare) mensen om hen heen de regie te nemen over prettig en zelfstandig wonen in hun eigen wijk of dorp. Zij werken aan het versterken van de vitaliteit en gezondheid van hun gemeenschappen. Dit komt uit de mensen zelf, vanuit hun droom en eigen waarden om vanuit vrijheid en in verbondenheid met de anderen zelf en samen aan de slag te gaan. Deze emancipatiebeweging van bewoners naar meer zeggenschap en eigenaarschap voor en door bewoners over hun eigen wijk, vormt ook een antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Omzien naar Elkaar, provinciaal netwerk

Omzien naar elkaar is in 2012 opgericht als provinciaal netwerk voor bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht met als doel bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht in de domeinen zorg, welzijn en wonen te stimuleren, te versterken, te verbinden en te versnellen in hun ontwikkeling. Om met elkaar te leren en kennis te delen over welke rol gemeenten, zorgaanbieders, eerstelijnszorg, corporaties, banken enz. in deze transitie naar meer gemeenschapskracht spelen.

  • heeft een uniek en groeiend regionaal netwerk met meer dan 50 bewonersinitiatieven in stad en provincie Utrecht.
  • agendeert, inspireert, jaagt aan, schakelt en werkt zelf mee – en gaat daarbij uit van de behoeften, eigenheid en eigen kracht van de initiatieven.
  • ontwikkelt en deelt kennis – en zoekt daarbij actief de samenwerking op met andere partijen in de domeinen zorg, welzijn en wonen
  • heeft een stichting opgericht als vehikel om te kunnen samenwerken met partners en fondsen
  • heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor het realiseren van de missie en doelen. De uitvoering is grotendeels gedelegeerd aan enkele coördinatoren

Omzien van 2012 tot nu

Omzien netwerk heeft sinds 2012 circa 28 bijeenkomsten georganiseerd gericht op kennisuitwisseling en -deling, diverse initiatieven kortdurend of langer durend begeleid gericht op versterking, circa acht projecten uitgevoerd gericht op verbeteren initiatieven,  verbeteren lokaal samenspel, generaties verbinden enz.. Er zijn diverse lezingen verzorgd, publicaties gemaakt en manifesten opgesteld. Omzien is lid van de Programmaraad van Kennis Platform Utrecht Sociaal. Omzien naar Elkaar is medeorganisator geweest van het eerste We Doen het Zelf Wel Festival en van de Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht op 17 mei 2018. Omzien is ook een stedelijk netwerk van bewonersinitiatieven gestart in de stad Utrecht.

Omzien werkt nauw samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en veel lokale, regionale en landelijke partijen zoals LSA en Movisie. Samen met NLZVE en andere regionale verbanden van bewonersinitiatieven is Omzien de uitvoerder geweest van de Landelijke Verkennerstocht die heeft geleid tot het driejaarlijkse Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen dat wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

In 2017 en 2018  jaar heeft Omzien samen met initiatieven en provinciale partners geïnvesteerd in het ontwikkelen van een Provinciale Doe-agenda voor Bewonersinitiatieven. Of en in welke omvang het lukt om een coalitie te smeden met diverse partners (gemeenten, provincie Utrecht, KUS en anderen) om de transitie naar gemeenschapskracht in onze Utrechtse provincie te realiseren is nog niet duidelijk. Daarbij blijft het uitgangspunt overeind staan: de initiatieven staan voorop en zijn leidend in het opstellen van een inhoudelijke en politiek-bestuurlijke agenda.

Vind je het interessant om mee te werken aan deze regionale beweging naar meer gemeeenschapskracht? En vind je het uitdagend om je netwerk en kennis in te zetten voor de volgende stap in de ontwikkeling van lokaal initiatief op het gebied van welzijn, wonen en zorg? Heb je oog voor coalitievorming in het dynamische veld van maatschappelijke veranderingen? Ben je niet bang om het roer om te gooien als het gaat om de vormgeving van dit netwerk? Dan verwelkomen we je graag als bestuurslid.

Het bestuur van netwerk Omzien

Het eerste bestuur van Omzien bestond uit Theo van Wijk (o.m. voormalig bestuurder De Nieuwe Jutter), Ella Vogelaar (vz RvC van Mitros, voormalig voorzitter NOV) en George Veenhuis (produktgroep Manager Participatie Gemeente Den Haag, voormalig strategisch adviseur PGGM).

Het tweede bestuur bestond zuiver uit initiatiefnemers uit de provincie: Martin van Lijf (oprichter en bestuurslid Lunetten Wil Wel en Lunetten Buurtbudgetten), Jan Snijders (oprichter en voorzitter Austerlitz Zorgt) en Wilma de Buck (lid van Buurtcoöperatie Wederzijds en coördinator Utrecht in Dialoog.

Het bestuur bestaat op dit moment uit: Martin van Lijf (voorzitter), Lucas Koch (secretaris, oud-huisarts en oprichter van Door Achterveld Voor Achterveld), Yvon Hoogendijk (waarnemend penningmeester, oprichter Grijzelente), Evert-Jan van Hasselt (algemeen bestuurslid, eigenaar 7Senses).  Het bestuur is op zoek naar versterking met een bestuurder/fondsenwerver/CFO

Wat is de meerwaarde voor jou?

Ben je sterk in fondsenwerven en netwerken? Vind je het interessant om mee te werken aan deze regionale beweging naar meer gemeenschapskracht? En vind je het uitdagend om je netwerk en kennis in te zetten voor de volgende stap in de ontwikkeling van lokaal initiatief op het gebied van welzijn, wonen en zorg? Heb je oog voor coalitievorming in het dynamische veld van maatschappelijke veranderingen? Ben je niet bang om het roer om te gooien als het gaat om de vormgeving van dit netwerk? En heb je veel ervaring met fondsenwerving en goede bestuurlijke contacten in de provincie dan verwelkomen we je graag als bestuurslid.

Gevraagde tijdsinvestering

Voor deze onbezoldigde functie moet je rekening houden met:

  • Meedenken en meewerken aan volgende fase van netwerk Omzien 2019 – 2023
  • Initiëren en bijwonen van gesprekken met (financiële) partners in de provincie.
  • Vijf tot zes bestuursvergaderingen per jaar. Inclusief voorbereiding kost dat circa 20 uur per jaar.
  • Lezen en meeschrijven aan jaarstukken, begroting, meerjarenplan: 20 uur per jaar.
  • Bijwonen van bijenkomsten, incidenteel verzorgen van een lezing.

Interesse?

Voor meer informatie over Omzien naar Elkaar kun je de website www.omziennaarelkaar.nl raadplegen.

Voor meer informatie over de bestuursfunctie kun je contact opnemen met Martin van Lijf (voorzitter Omzien), mvlijf@myop.nl, 0651429340 en/of Jitske Tiemersma (coördinator Omzien): jitske@omziennaarelkaar.nl, 0651434424. We ontvangen je reactie voor de vacature van CFO/fondsenwerver graag voor 11  januari 2018.

Share Button
Bestuurder/fondsenwerver/netwerker gezocht