Beste initiatiefnemer,

Op 27 januari heeft ‘Omzien naar Elkaar’ een bijeenkomst georganiseerd voor bewonersinitiatieven uit de provincie. Het was een inspirerende bijeenkomst met als basis: Hoe kan ‘Omzien naar Elkaar’ en rol spelen bij vormgeven van een netwerk, het zichtbaar maken en het samen optrekken van bewonersinitatieven in de komende jaren.

Met elkaar kwamen we tot de volgende punten:

  • Ondersteuning om nog effectiever te worden. Voorbeelden: bij het lobbyen, het verwerven van subsidies/fondsen, het verwerven en delen van kennis, of trainingen.
  • Gemeenschappelijke denkkracht.
  • Gezamenlijke lobby; sterke vuist naar bestuurders/overheden.
  • Krachtenbundeling
  • Dienstbaar aan het netwerk, maatwerk.
  • Buddy-systeem tussen initiatieven.
  • Overheidsparticipatie in burgerinitiatieven in plaats van andersom.

Een kleine uitwerkingsgroep heeft, enigszins gehinderd door de belemmeringen van de corona-crisis, de uitkomsten van 27 januari j.l. verder besproken en uitgewerkt. Om nu goede en concrete vervolgstappen te zetten en de juiste thema’s te kiezen, hebben we hieronder een vragenlijst gezet. Er is bewust veel ruimte voor extra opmerkingen en toelichtingen dus geef aan wat voor jou en jullie initiatief belangrijk is.

Ter ondersteuning bij de beantwoording zie je hieronder ons  Manifest van stichting naar netwerk Omzien Naar Elkaar. En tref je het verslag van de bijeenkomst van 27 januari aan.

Alvast bedankt voor jouw hulp,

De uitwerkingsgroep zijn: Jacco van den Essenburg, Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o. / Evert Jan van Hasselt, stichting Omzien / Hanneke Hijmans, Nabuurschap Driebergen-Noord / Ronald Horsman, Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o. / Martin van Lijf, stichting Omzien / Koos Lukkien, Stichting Voedseltuin Overvecht / Marc Roosenboom, Netwerk Gelukkig en Vitaal Werkhoven Odijk en Bunnik

We willen je vragen of je de vragenlijst vóór 31 juli wil beantwoorden en verzenden?

Vragenlijst

Omzien naar Elkaar, samen zijn we het netwerk van bewonersinitiatieven.

Naam van het initiatief (verplicht):

Korte omschrijving (verplicht):

Contactpersoon (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon (verplicht):

Vraag 1.
Van welke onderwerpen weet je zelf of jouw initiatief veel af; en vind je leuk om te delen met andere initiatieven?Toelichting:

Vraag 2.
Welke onderwerpen wil je graag met één of enkele andere bewonersinitiatieven bespreken en/of delen, óf met een grotere groep bewonersinitiatieven bespreken?Toelichting:

Vraag 3.
Welke wijze van informatie-uitwisseling en samenwerking is voor jullie prettig/handig/inspirerend?Toelichting:

Vraag 4.
Wat gaat goed; waarvan krijg je energie, bij jullie bewonersinitiatief?Toelichting:

Vraag 5.
Wat gaat niet of minder goed; wat is lastig; wat kost veel energie, bij jullie bewonersinitiatief?Toelichting:

Vraag 6.
Over welke onderwerpen zou je graag meer weten om het gemakkelijker te maken?
(bijvoorbeeld: contact met andere bewonersinitiatieven, training, fondsenwerving, vrijwilligersbeleid enz.)Toelichting:

Vraag 7.
We hebben een manifest gemaakt naar aanleiding van onze bijeenkomst van 27 januari 2020:
Manifest van stichting naar netwerk Omzien naar Elkaar (zie de link bovenaan deze pagina).

Geeft dit manifest goed weer hoe we dit Netwerk verder willen invullen?

Graag jullie tips voor ons en het netwerk: hoe kunnen we het anders of beter aanpakken?
Welke verbeteringen stel jij voor?

Vraag 8.
Mogen we bij vragen contact met jullie opnemen?

We willen je van harte bedanken voor je medewerking aan deze vragenlijst.
Mede dankzij jullie antwoorden krijgen we inzicht en overzicht en kunnen we verder werken aan een vervolg.