De ombudsman heeft een onderzoek gepubliceerd naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven: Burgerinitiatief waar een wil is….

Burgers ontplooien steeds vaker zelf initiatieven op terreinen waar voorheen de overheid een taak op zich nam: burgers die zelf de publieke ruimte inrichten, de veiligheid in de wijk bewaken, de opvang van asielzoekers op zich willen nemen of het vervoer van de ouderen uit het dorp naar het ziekenhuis zelf ter hand willen nemen. Dat levert voor de overheid nieuwe uitdagingen en vraagstukken op. Hoe kun je bijvoorbeeld burgerinitiatieven ruimte geven voor eigen ideeën, maar hen ook voldoende faciliteren? En hoe zorg je ervoor dat je initiatieven serieus neemt, maar ook rekening houdt met de belangen van andere inwoners. Gemeenten en andere overheidsinstanties zoeken naar nieuwe werkwijzen om invulling te geven aan deze rol. De ombudsman heeft uitgangspunten opgesteld voor wat burgers van de overheid mogen verwachten.

Reinier van Zutphen: ‘Burgerinitiatieven die vol enthousiasme bij de overheid aankloppen, verwachten dat die overheid ruimte biedt, faciliteert en meedenkt. Ik zie aan beide kanten veel goede wil, toch blijkt de praktijk nog weerbarstig. De overheid zou meer in mogelijkheden moeten denken en niet in regels en drempels. Koester burgerinitiatieven, want ze geven blijk van heel betrokken inwoners!’

Uitgangspunten

Van de overheid mag verwacht worden dat deze zich uitnodigend opstelt. Dit houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de organisatie dusdanig is dat het voor een burgerinitiatief gemakkelijk is om vanuit de eigen plannen te werken. De ombudsman komt tot de volgende uitgangspunten voor behoorlijk overheidsoptreden bij burgerinitiatieven:

Een constructieve houding

 • Oplossingsgerichte houding
 • Hulp en ondersteuning op maat
 • Gepaste rolverdeling

Optreden als één overheid

 • Er is een duidelijk aanspreekpunt
 • Burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd
 • De overheid spreekt met één mond

Heldere en kenbare keuzes

 • Actieve informatie over de mogelijkheden
 • Helderheid over de mogelijkheden van de gemeente
 • Helderheid over de voorwaarden

Aanbevelingen

De ombudsman roept overheidsinstanties op om na te gaan hoe het er bij hen voor staat en te bekijken wat er in de organisatie nodig is om burgerinitiatieven serieus te nemen. Om de genoemde uitgangspunten voor burgerinitiatieven in de praktijk te brengen, beveelt de ombudsman het volgende aan:

 • Maak de tussenstand op
 • Zet alle neuzen in de organisatie in dezelfde richting
 • Geef speelruimte aan medewerkers
 • Zorg voor een uitnodigende houding van alle medewerkers
 • Wees alert op signalen

Meer

Rapport Ombudsman
NRC 
Binnenlands bestuur
Overheidsoverlast

Share Button
Burgerinitiatief: Waar een wil is……..
Getagd op: