Wensen voor het nieuwe jaar 2019, worden verwerkelijkt !
Dat is wat wij van Omzien uw initiatief van harte toewensen.

Omzien wil u daarbij van harte ondersteunen door:

Het kennisnetwerk van Omzien, voor verbinding tussen bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht. We organiseren bijeenkomsten, gericht op uitwisseling van ervaring en kennis tussen de initiatieven.

Ondersteuning van initiatieven, met grote regelmaat doen bewonersinitiatieven een beroep op Omzien vanwege haar kennis en netwerk. Dit resulteert vaak in praktische ondersteuning die wordt gezien als belangrijke katalysator in het werkelijk starten of door ontwikkelen van een initiatief.

Praktijkgericht onderzoek en realiseren van doorbraken,  Omzien stimuleert het (laten) uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het uitwerken van door de initiatieven ervaren knelpunten en spanningen. Altijd met het doel om verder te komen als initiatief.

Aanjagen van innovatie bij stakeholders, gemeenten en andere relevante stakeholders zoals zorgaanbieders,  eerstelijnszorg welzijnsinstellingen, banken en verzekeraars kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. Omzien brengt gemeenten  en andere stakeholders met elkaar en met initiatieven in contact. Zodat het lokale samenspel verbeterd.

Nederland zorgt voor elkaar (NLZvE), Omzien neemt actief deel aan dit landelijke netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 

2019 Het Jaar van Gemeenschapskracht.

En dat gaat beter lukken, want er is heuglijk nieuws van VWS:

In een recente brief aan de Tweede kamer schrijft Minister Hugo de Jonge:

“Ik wil in overleg met NLZvE de positie van bewonersinitiatieven versterken door:

–                 de waarde van bewonersinitiatieven onder de aandacht te (blijven) brengen bij de bestuurlijke partners

–                 de koepel NLZvE financieel te ondersteunen in het creëren van een goede kennisinfrastructuur,

–                 het uitbreiden van de bestaande helpdesk-functie die lokale initiatieven kan ondersteunen in de samenwerking met professionele partijen en de lokale overheid;

–                 de Nationale Dialoog gemeenschapskracht financieel te ondersteunen;

–                 zorg te dragen dat er in verschillende lokale pilots en proeftuinen die op dit moment worden uitgevoerd- of in ontwikkeling zijn – voldoende aandacht is voor de positie van bewonersinitiatieven en de knelpunten die in de actieagenda worden benoemd;

–                 het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van bewonersinitiatieven.

 

Het bestuur van Omzien wenst u fijne feestdagen en een 2019 vol gemeenschapskracht!

Share Button
Wensen voor het nieuwe jaar 2019