Stichting Omzien naar Elkaar is in 2013 opgericht als netwerk van bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht en telde toen 4 initiatieven, nu 6 jaar later staat de meter op 134 bewonersinitiatieven variërend van burennetwerken,  buurt- of dorpshuizen in eigen beheer, kleine zorg- en welzijnsinitiatieven tot en met brede dorps- of wijkcoöperaties.

Allemaal prachtige initiatieven die steeds meer impact hebben op de vitaliteit, leefbaarheid en de gezondheid van de eigen leefomgeving.

Daarnaast leren we als netwerk ook van de bewonersinitiatieven die niet makkelijk van de grond komen door bijvoorbeeld te weinig draagkracht in de buurt, het niet vinden van de juiste partners, slechte samenwerking tussen overheid en burger en het niet kunnen vinden of vasthouden van vrijwilligers.

In de bijna 7 jaar actieve rol van Omzien naar Elkaar hebben we veel bewonersinitiatieven met elkaar in contact kunnen brengen en hebben we ruim 35 goedbezochte netwerk- en kennisbijeenkomsten georganiseerd.

Naast alle vragen van de startende initiatieven merken we dat de behoefte en vragen van de bewonersinitiatieven aan het veranderen zijn. Diverse ondersteuners van de initiatieven hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen, daarnaast worden de ambities van initiatieven groter en dus de vragen complexer.

Uit de praktijk blijkt ook dat de samenwerking tussen bewonersinitiatieven, lokale professionals en overheden nog niet gestroomlijnd verloopt. De oorzaak is onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid met elkaar. Hierdoor ligt er een belangrijke rol om je als bewonersinitiatieven beter toe te rusten op de kansen en uitdagingen en daarmee een gelijker speelveld te creëren.

Omzien naar Elkaar heeft sinds de oprichting gewerkt met actieve coördinatoren; een bevlogen bestuur en een Raad van Advies, van deels initiatiefnemers en deels experts. Het bestuur heeft samen met de huidige coördinatoren en een groep initiatiefnemers vastgesteld dat Omzien naar Elkaar zich kan door ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie.

Omzien naar elkaar heeft een uniek en groeiend netwerk van bewonersinitiatieven en organisaties in stad en provincie Utrecht.

Omzien naar elkaar:

  • levert ondersteuning aan initiatieven: coaching, vooruitkomsessies, sparsessies, bijwonen bestuursoverleg
  • organiseert op basis van behoeftes en thema’s van initiatieven themabijeenkomsten, werk- of inspiratiesessies of netwerkbijeenkomsten. Voor initiatieven en geïnteresseerde bewoners en professionals.
  • agendeert, inspireert, jaagt aan, schakelt en werkt zelf mee – en gaat daarbij uit van de behoeften, eigenheid en eigen kracht van de initiatieven.
  • ontwikkelt en deelt kennis – en zoekt daarbij actief de samenwerking op met andere partijen in de domeinen zorg, welzijn en wonen
  • biedt een leer- en werkplaats aan voor (wijk)partners van bewonersinitiatieven gericht op een nieuw lokaal samenspel met meer eigenwijks leiderschap
  • heeft een stichting opgericht als vehikel om te kunnen samenwerken met partners en fondsen.
Klik voor een vergroting