Burgerinitiatieven in zorg en welzijn voor dummies: http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/burgerinitiatieven-in-zorg-en-welzijn.pdf

Kompas right to challenge in WMO: http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/kompas-right-to-challenge-wmo.pdf

Maatschappelijk aanbesteden en Right tot Challenge

Publicatie ‘Beheer je buurthuis’: http://www.lsabewoners.nl/publicaties/beheer-buurthuis-drie-jaar-pionieren/

Tips om meer mensen bij je initiatief te betrekken: de ideeënbrouwerij, samen soepen, optrommelen.nl.

Kennismaken met de wijkdialoog