Zorgverzekeraar (en zorgkantoor) Zilveren Kruis heeft een inspiratiedocument over Gemeenschapszorg (Community care) met actieve bewoners en andere betrokkenen opgesteld. De bedoeling is de ontwikkeling van ‘community care’ te versnellen in de 11 zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis. En dat organisaties community care als nieuwe standaard omarmen.

Community care betekent: zorg in de gemeenschap door de gemeenschap.

Het inspiratiedocument is een feest om te lezen vanwege het historisch perspectief, de visie, de definitie, het onderscheid met informele en formele zorg, de sterke voorbeelden, de concrete handreikingen en de cocreatie met bewoners: lees meer Probeer in te spreken.

Share Button
Community Care (Gemeenschapszorg) bijeenkomsten zorgkantoor Utrecht