Integraal Zorg Akkoord

Zorgzame gemeenschappen: waarom zou je die uitnodigen aan de overlegtafels van de IZA-regioplannen? In de diverse zorgakkoorden, zoals IZA, WOZO en GALA, wordt veel waarde gehecht aan het betrekken van burgers/patiënten aan de beleidstafels. Zonder actieve bijdrage van burgers, cliënten

Verkiezingsprogramma’s

De ‘we-doen-het-samenleving’De urgentieOverheden en marktpartijen zijn niet meer in staat de grote maatschappelijkevraagstukken adequaat aan te pakken. Dit heeft onder andere geleid tot grotereverschillen tussen bevolkingsgroepen, ongelijkheid tussen regio’s en een verlies aanvertrouwen in de overheid.De oplossingsrichtingDe ‘we-doen-het-samenleving’ is een