Samenvatting haalbaarheidsonderzoek, met Subsidie via Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) uitgevoerd door Society Works

Op een Online & Offline Platform Ten behoeve van het creëren van eenBewegingSamenwerkendeInwonersinitiatievenin de Provincie Utrecht Haalbaarheisdsonderzoek ContextStichting Omzien naar Elkaar is in 2013 opgericht als netwerkvan inwonersinitiatieven in de provincie Utrecht.In het adressenbestand zijn er momenteel ongeveer 150email adressen

Platform bewonersinitiatieven

In de provincie Utrecht zijn een aanzienlijk aantal burgerinitiatieven actief.Sommige zijn heel klein, sommige een stuk groter. Stichting Omzien naar Elkaaris in 2013 opgericht als netwerk van bewonersinitiatieven in de provincieUtrecht. De initiatieven houden zich met allerlei verschillende activiteiten bezig;bijvoorbeeld;