Bij de activiteiten van het provinciaal netwerk bewonersinitiatieven gelden de volgende uitgangspunten:

  1. We gaan uit van de eigen kracht van de bewonersinitiatieven: waar zit de energie, wat willen betrokkenen brengen en halen? Dit is de basis voor de beweging van onderop en de rode draad door de activiteiten van stichting Omzien: zelforganisatie bevorderen en ondersteunen met de juiste infrastructuur; communitybuilding, netwerkontwikkeling.
  2. We leggen het primaat bij de initiatieven: de initiatieven zijn leidend; stichting Omzien opereert dichtbij de praktijk van de initiatieven. Zij bepalen de invulling van de bijeenkomsten van de Community of Practice (kennisnetwerk), die in beginsel plaatsvinden bij de thuisbasis van een bewonersinitiatief. Het bestuur van het netwerk wordt zoveel mogelijk gevormd door initiatiefnemers.
  3. We stimuleren samenwerking: We stimuleren het samenspel van initiatieven met hun natuurlijke stakeholders. Dit vraagt iets van initiatieven, maar ook van gemeenten, welzijnsorganisaties, corporaties, zorgaanbieders enz.We zoeken zelf de samenwerking met andere partijen (overheden, kennisinstellingen, landelijk netwerk) op waar dat meerwaarde heeft – om redenen van inhoud, geld of zichtbaarheid.
  4. We delen kennis: een groot bereik van de opgedane kennis vraagt zowel communicatie over wat er met de activiteiten van het provinciaal netwerk is bereikt, als ook aandacht voor de bekendheid van stichting Omzien en de initiatieven.