De ‘we-doen-het-samenleving’
De urgentie
Overheden en marktpartijen zijn niet meer in staat de grote maatschappelijke
vraagstukken adequaat aan te pakken. Dit heeft onder andere geleid tot grotere
verschillen tussen bevolkingsgroepen, ongelijkheid tussen regio’s en een verlies aan
vertrouwen in de overheid.
De oplossingsrichting
De ‘we-doen-het-samenleving’ is een snelgroeiende beweging waarin duizenden burger-
collectieven zich vrijwillig inspannen om maatschappelijke doelen te realiseren,
bijvoorbeeld in de energietransitie, in de zorg of het behoud van voorzieningen. Lokale
gemeenschappen bieden een alternatief voor staat en markt. Ze kunnen vaak
voorzieningen beter en goedkoper verzorgen én dragen gelijktijdig bij aan sociale
cohesie, inclusie en terugkeer van de menselijke maat.
Wat er nodig is:

 • Een nieuw sociaal contract dat gelijkwaardige verhoudingen tussen overheden,
  bedrijfsleven, vrijwillige inzet, burgers en maatschappelijke partners waarborgt.
 • Erkenning van het belang van burgercollectieven en ruimte in beleid en regelgeving.
 • De basis voor burgercollectieven is een goede sociale infrastructuur, zoals
  ontmoetingsplekken in de wijk of het dorp. Hiervoor is een investering nodig ter
  grootte van 1 miljard euro1.

 • Suggestie voor paragraaf in het partijprogramma:
  We erkennen en waarderen de grote rol van actieve burgers en hun collectieven bij het
  oplossen van maatschappelijke problemen. We gaan werken aan een nieuw sociaal
  contract tussen overheid en burger en een goede sociale infrastructuur in wijken en
  dorpen. Hiervoor doen wij een investering van 1 miljard euro.

21 juli 2023
Deze visie wordt ingebracht door de We Doen Het Samen! coalitie, bestaande uit: KNHM
foundation, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
Bewoners, Nederland Zorgt Voor Elkaar, NOV Platform Vrijwilligers, Stichting DOEN, VSBfonds
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Thijs van Mierlo, thijs@lsabewoners.nl, en Jan
Smelik, jan.smelik@nlzve.nl.

Share Button
Verkiezingsprogramma’s