Samenvatting haalbaarheidsonderzoek, met Subsidie via Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) uitgevoerd door Society Works

Op een Online & Offline Platform Ten behoeve van het creëren van eenBewegingSamenwerkendeInwonersinitiatievenin de Provincie Utrecht Haalbaarheisdsonderzoek ContextStichting Omzien naar Elkaar is in 2013 opgericht als netwerkvan inwonersinitiatieven in de provincie Utrecht.In het adressenbestand zijn er momenteel ongeveer 150email adressen