Overzicht thema- en regiobijeenkomsten in 2017

In diverse nieuwsberichten op deze website hebben we informatie gegeven over thema- en regiobijeenkomsten die we organiseren. Hierbij een kort overzicht van de bijeenkomsten in 2017:

Het jaar startte met een Kennislunch voor Bewonersinitiatief bij Rabobank Rijn- en Heuvelrug in Zeist. Op het Human Festival op 5 april in Amersfoort hebben we samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en diverse ervaringsdeskundige initiatiefnemers (zoals Kracht van Zuilen) een viertal druk bezochte workshops verzorgd rond inclusie, best practices van zorginitiatieven, meer regie over de gezondheid in de wijk. De landelijke helpdesk NLZVE is gelanceerd en op initiatief van Omzien en NLZVE is een Ronde Tafel Bewonersinitiatief 2020 – 2025 gestart met een kick-off bijeenkomst.

Gedurende het voorjaar en de zomer hebben we samen met een groot aantal initiatieven uit de stad Utrecht het Manifest Samen Bouwen aan de Buurt opgesteld, met daarin de wensen en ontwikkelbehoeftes van initiatieven. In het kader van het manifest hebben bijeenkomsten plaatsgevonden op 9 mei bij Krachtstation Kanaleneiland en op 31 augustus bij Het Wilde Westen. Het manifest is door initiatieven in hun eigen gemeente aangeboden aan politieke partijen ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s.

Op 26 juni vond de provinciale bijeenkomst over Communitybuilding plaats bij Fort Vreeswijk. En op 29 juni hebben we vanuit Omzien een bijdrage geleverd aan de bijeenkomst georganiseerd vanuit het provinciale programma Leefbaarheid Kleine Kernen in Dorpshuis Westbroek.

Het najaar heeft in het licht gestaan van de landelijke Verkennerstocht die NLZVE uitvoert in opdracht van VWS. In de provincie Utrecht heeft Omzien deze verkennerstocht uitgevoerd door middel van drie bijeenkomsten: 9 oktober Verkennerstafel Utrecht – Oost samen met provincie Utrecht, gebiedscoöperatie O-gen en Leader in De Twee Marken in Maarn, 24 oktober Verkennerstafel Utrecht – West bij Dorp66 in Polsbroek (gemeente Lopik en 28 november: Brede Verkennerstafel met initiatieven en stakeholders over Samenspel in Beweging bij buurthuis De Nieuwe Jutter.

lustrum Austerlitz Zorgt

De coöperatie Austerlitz Zorgt bestaat 5 jaar! Dat werd gisteren gevierd met de leden van de coöperatie. Tot zijn grote verrassing kreeg Jan Snijders – voorzitter van Austerlitz Zorgt en bestuurslid van stichting Omzien naar elkaar – een lintje uit handen van de burgemeester van Zeist. Wat een mooie beloning voor de enorme inzet van Jan!
Vrijdag 15-12 vindt er een lustrumsymposium plaats, waarvoor je je (gratis) kunt aanmelden.

Bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’: terug- en vooruitblik

In samenwerking met gebiedscoöperatie O-gen en het programma Leader organiseerden we op maandagavond 9 oktober jl. de bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’. De oogst van deze avond is uitgewerkt en waar mogelijk is aangegeven welk ondersteuningsaanbod er nu al is. Verder is bepaald wat er nog kan worden ontwikkeld en/of georganiseerd om in de behoefte te voorzien. Voor dit laatste is het van belang dat we van u vernemen waar u concreet behoefte aan heeft. Wij stellen het daarom op prijs als u laat weten aan welke activiteiten u wilt deelnemen. Dit kunt u doorgeven aan Pauline van der Gun.

Meer informatie, waaronder de bovengenoemde documenten, staat op de website van O-gen

1 december: op zoek naar de WijkBV

LSAbewoners, Labyrinth Onderzoek en Geldstromen door de wijk zijn in oktober met een groep bewoners, ambtenaren en corporatiemensen naar Schotland geweest. Op zoek naar de WijkBV, om daar inspiratie en praktijkervaring op te doen en om onze denkkracht te bundelen. Op 1 december organiseren zij een bijeenkomst, waarin zij hun ervaringen delen en samen gaan werken aan een vertaalslag naar de Nederlandse situatie. Hoe creëren we een ecosysteem waar mensen in de wijk aan het roer staan?

Meer informatie en aanmelden via de website van LSA.

Generaties verbinden, buurtkracht vinden

Een buurt van alle leeftijden

Jongere en oudere mensen komen elkaar tegen, op straat, in de familie. Er zijn activiteiten gericht op de ontmoeting van oudere generaties met kinderen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat generaties betekenisvolle contacten met elkaar hebben. Generaties leven langs elkaar heen, kunnen zich moeilijk in elkaars situatie verplaatsen en hebben vaak vooroordelen. Kansen om elkaar te ontmoeten en meer voor elkaar te betekenen, blijven daardoor onbenut.

Met steun van de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK zijn Active Age, Bureau Kind, Spel en Ruimte en Omzien gestart met het project ‘Generaties verbinden – buurtkracht vinden.’ Onze overtuiging is dat als bewoners van alle leeftijden in buurtprojecten écht samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten, dat bijdraagt aan het succes van het initiatief.

(meer…)

Pagina 1 van 41234