Op een Online & Offline Platform

Ten behoeve van het creëren van een
Beweging
Samenwerkende
Inwonersinitiatieven
in de Provincie Utrecht

Haalbaarheisdsonderzoek

Context
Stichting Omzien naar Elkaar is in 2013 opgericht als netwerk
van inwonersinitiatieven in de provincie Utrecht.
In het adressenbestand zijn er momenteel ongeveer 150
email adressen verzameld
In 2020 is een groep inwonersinitiatieven in diverse sessies
bij elkaar gekomen en hebben met elkaar onderzocht hoe ze
elkaar zouden kunnen ondersteunen
Een belangrijke conclusie was dat het belangrijk was dat de
initiatieven het gevoel had dat het niet iets van “buitenaf”
was, maar echt van henzelf.

De vraag

Hoe kan Stichting Omzien een
Platform bieden voor de
bewonersinitiatieven, dat:

aansluit op de behoefte van
de initiatieven

waarbij ze elkaar gemakkelijk
kunnen vinden

laagdrempelig de krachten
kunnen bundelen en

waar gewenst, als collectief
of beweging kunnen
optreden.

Aanpak


inrichten van een basis online platform, waarop de
burgerinitiatieven een profiel kunnen aanmaken

via het huidige adressenbestand zoveel mogelijk
bewonersinitiatieven benaderen en bevragen ( emailen en
bellen)

Identificeren van LinkingPins (sleutelfiguren die ook weer
anderen aan boord halen)


we hebben in kaart wie er meteen mee wil doen met de
beweging en hebben we een x hoeveel ingevulde
profielen

we organiseren een aantal offline en online sessies om
mensen op het platform te krijgen


er worden sessie in de buurt georganiseerd door de
LinkingPins , en online sessies ter ondersteuning

we monitoren hoe dit gaat en wat de behoefte is van de
bewonersinitiatieven

Conclusies: Mogelijkheden & Meerwaarde

Beter zichtbaar worden

Elkaar vinden, elkaar leren kennen

Mensen leren kennen weten wat er speelt

Kunnen zoeken op trefwoorden

Op een kaart inzichtelijk welke initiatieven er zijn

Als iemand vragen heeft dan wil ik er best op reageren

Kennis delen en samen ontwikkelen

Als een soort van “lobby en betrokkenheid” stichting naar bv overheden om je op landelijk/provinciaal niveau te profileren vo or bv
geld of het makkelijker maken van subsidieregelingen

Een “platform om bij aangesloten te zijn”

1 platform wat je simpel kan raadplegen; wat is er voor wetgeving voor ons van belang; toezicht bestuur; wat moet ik precies
doen, vrijwilligersbeleid, huishoudelijk regelement, heel interessant

Misschien meer van waarde is voor opstartende initiatieven in de ontwikkelingsfase, en minder voor al gevestigde initiatieven

Gelijkgestemden ontmoeten, rondom een thema bijeenkomsten

Segment van doelgroepen die het zelfde doet, kleinere clubjes kunnen maken met vergelijkbare initiatieven.

Aanbevelingen van initiatieven

Hou het zo simpel mogelijk; bureaucratie is al te veel

Inzicht krijgen: hoe je vraag en aanbod aan elkaar kan
afstellen

Complementair zijn aan wat Nederland Zorgt (en andere
initiatieven) bieden aan inwoners initiatieven

Maak een hele goede zoekfunctie of biedt geen zoekfunctie

Tip: een klankbord groep maken; tijdens het ontwikkelen van
een platform, 1 keer per maand bij elkaar komen voor input
voor de site ontwikkelen

Komt vaak voor: ik sta er op, maar kan er nu niet meer op;
ben mijn inlog kwijt; tip; maak dit heel gemakkelijk

We willen zien wie de deelnemers zijn, Categorieën in maken,
Aandachtsgebieden categoriseren

Ik wil er wel op kijken op de site als het er is; graag
doorsturen!

Share Button
Samenvatting haalbaarheidsonderzoek, met Subsidie via Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) uitgevoerd door Society Works