In mei organiseerden we een cafésessie die heeft geleid tot het manifest ‘Samen bouwen aan de buurt’. Er is sindsdien veel gebeurd in het sociale domein in de stad Utrecht: eind juni heeft het College de Nota-van-uitgangspunten-sociaal-makelaarschap-2019-2024 vastgesteld en er is besloten 3 werkgroepen rond werkgroepen vernieuwing informele zorg in te richten.

Op 31 augustus organiseren we een tweede cafésessie, waarin we bespreken welke kansen er liggen voor de Utrechtse bewonersinitiatieven en wat we nu kunnen doen. Op procesniveau (bijv. invloed uitoefenen op het proces sociaal makelschap-proces) en vooral inhoudelijk: hoe werken de initiatieven samen met de wijkpartners, wat kunnen we zelf oppakken als initiatieven, wie wil meedoen aan de uitvraag sociaal makelschap, …

De cafésessie vindt plaats op 31 augustus van 17.00-18.30 uur bij Het Wilde Westen, Everard Meijsterlaan 1b in Utrecht (Oog in Al). Aanmelden graag bij Jitske.

Share Button
Cafésessie 31 augustus