Platform bewonersinitiatieven

In de provincie Utrecht zijn een aanzienlijk aantal burgerinitiatieven actief.Sommige zijn heel klein, sommige een stuk groter. Stichting Omzien naar Elkaaris in 2013 opgericht als netwerk van bewonersinitiatieven in de provincieUtrecht. De initiatieven houden zich met allerlei verschillende activiteiten bezig;bijvoorbeeld;