In de provincie Utrecht zijn een aanzienlijk aantal burgerinitiatieven actief.
Sommige zijn heel klein, sommige een stuk groter. Stichting Omzien naar Elkaar
is in 2013 opgericht als netwerk van bewonersinitiatieven in de provincie
Utrecht.

De initiatieven houden zich met allerlei verschillende activiteiten bezig;
bijvoorbeeld; 1 keer per maand wordt er gekookt voor een buurt, een andere
heeft een voedseltuin waar gehandicapten en ouderen kunnen werken en weer
een andere zet zich in voor de energie transitie door het in kaart brengen van de
mogelijkheden om huizen te isoleren en waar zonnepanelen mogen staan.
De initiatieven zoeken ook allemaal wel versterking of hulp; de een bij het
boekhouden, de ander bij het aanvragen van financiering.
In 2020 is Rein Arnoldussen, student Sociale Innovatie aan de Breda University of
Applied Sciene, in het kader van zijn afstudeerscriptie, aan de slag gegaan met
een proces om uit te zoeken wat deze groep tegenhoudt om zelf elkaar op te
zoeken en krachten te bundelen en elkaar te helpen. Tijdens dit proces zijn er een
groep burgerinitiatieven in diverse sessies bij elkaar gekomen en hebben met
elkaar onderzocht hoe ze elkaar zouden kunnen ondersteunen.

Via Nederland zorgt voor Elkaar zijn er gelden ter beschikking gekomen om te

een actief betrokken Community op te zetten en
vervolgens te laten groeien tot een succesvolle beweging die elkaar helpt, die
krachten bundelt en die meer mensen inspireert om dergelijke initiatieven te
starten.

Alle ons bekende burgerinitiatieven (die nu ook onze nieuwsbrief ontvangen) worden

individueel vanaf januari benaderd om actief medewerking te verlenen

t

Share Button
Platform bewonersinitiatieven